Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

אין נורת סטנד – ביי

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

אין נורת סטנד – ביי

 

סימפטום

אין אור סטנד ביי לאחר הפעלת הטלוויזיה?

 

אין אור סטנד ביי לאחר כיבוי את הטלוויזיה עם השלט הרחוק?

 

המיקום נורת הסטנד ביי משתנה בהתאם לדגמים, הלוגו של LG או הנורית האדומה ממוקמת במרכז או בתחתית המסך.

 

 

 

איך לתקן

לא SMART

אם חיבור כבל החשמל ומקור המתח AC  נורמליים, בדוק את הגדרת התפריט הבאה.

ייתכן שהפונקציה אינה זמינה עבור דגמים מסוימים.

 

תפריט > הגדרות > כללי > אינדיקציה קדמית > נורת סטנד ביי > הפעלה

 


 

טלוויזיה חכמה 2012-2013

בית או Smart > הגדרות > כללי > נורת סטנד ביי > הפעלה

 

 

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500