Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

הערוץ משתנה באופן אוטומטי

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

 

הערוץ משתנה באופן אוטומטי

 

סימפטום

הערוץ משתנה באופן אוטומטי.

 

כיצד לתקן

אם הטלוויזיה חוזרת לפעולה רגילה לאחר הסרת הסוללות, ייתכן שהסיבה לכך היא הלכלוך על לחצני השלט הרחוק. בדוק ונקה את השלט הרחוק.

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500