Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

הטלוויזיה משמיעה קולות בעת הדלקה/כיבוי

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

הטלוויזיה משמיעה קולות בעת הדלקה/כיבוי

 

סימפטום

רעש נוצר בעת הפעלת / כיבוי חשמל הטלוויזיה

 

איך לתקן

רעש זה נוצר כאשר המעגל הפנימי פועל תוך כדי פעולת הפעלת / כיבוי של הכוח - זה נורמלי.

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500