Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

לא ניתן להפעיל את הטלוויזיה לאחר העברת מיקומה של האנטנה למקום חדש

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

לא ניתן להפעיל את הטלוויזיה לאחר העברת מיקומה של האנטנה למקום חדש

 

סימפטום

שינוי מיקומה של האנטנה לצורך חיבור לטלוויזיה חדשה, מעבר דירה וכו'

 

 איך לתקן

אם תחבר את שקע האנטנה בקיר ואת אנטנת הטלוויזיה / הכבל באמצעות כבל אנטנה ותגדיר כוונון אוטומטי, הערוץ יישמר באופן אוטומטי בזיכרון.

אנטנה / כבל ממוקמים בחלק האחורי של הטלוויזיה בדר"כ, עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

עיין בתמונה למטה וחבר את האנטנה.

 

  

כיצד להגדיר כוונון אוטומטי

טלוויזיה לא חכמה

תפריט הגדרת ההליך / התאמה עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

תפריט ערוץ כוונון אוטומטי

 


 

 

טלוויזיה חכמה לפני 2013

תפריט > הגדרות > ערוץ > כוונון אוטומטי > התחלה

 

 

 

 

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500