Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

אין באפשרותי להתחבר לרשת קווית

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

אין באפשרותי להתחבר לרשת קווית

 

 סימפטום

נסיונך להתחבר לרשת קווית או אלחוטית נכשל והאינטרנט אינו מחובר או מציג שגיאה.

 

- בדוק את זמינות הנתב אם אתה רוצה להתחבר ישירות לנתב דרך LAN חוטית.

- בדוק את החיבור לקיר אם אתה רוצה להתחבר דרך חיבור LAN בקיר.

- עבור רשת אלחוטית (WI-FI), בדוק אם יש סיסמה והזן אותה.

- אם האות עבור הרשת האלחוטית הוא שניים או יותר מהאפשרויות מטה:

מקם את הנתב קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.

כבוי והדלק את הטלוויזיה והנתב כדי להתחבר מחדש לרשת.

התקן את הנתב כשהוא בגובה הטלוויזיה, ולא על הרצפה.

במידה ואתה צריך להתקין את הנתב ואת הטלוויזיה בחדרים נפרדים, התקן את הנתב ליד הדלת.

אסור לאנטנות אלחוטיות לחפוף זו לזו.

 

 איך לתקן

טלוויזיה לא חכמה

[דף הבית] או [Smart] [הגדרות] [רשת] [מצב רשת]

※ עבור חיבור אל רשת אלחוטית, בדוק את עוצמת האות של הנתב מצידו הימני.

 

 

 
משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500