Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

הודעת מערכת: סיום שירות אתר PC עבור 33 מדינות

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

אדון / גברת יקרים,

עיין בקבצים המצורפים לקבלת מידע מפורט:

 

סקירת שירות – סיום אתר האינטרנט

בתשלום / חינם – חינם

מדינות התומכות בשירות – 33 מדינות תומכות בשירות. מצורפת רשימה

סיכום שינוי השירות –

LG Smart World PC (http://www.lgappstv.com) סיום השירות

 

פרטי שינוי - כל אתרי ההפעלה של LG Smart World ייסגרו וכל אפשרויות התפריט יימחקו. - כתובת אתר האינטרנט של ה- PC עבור כל מדינה היא http: //countrycode.lgappstv.com וקודי המדינה מופיעים ברשימה 'Country List'. - עם גישה לכתובת אתר האינטרנט של PC, זה יהיה אוטומטית מכוון מחדש ל 'Notice של LG Smart World סיום אתר". (לא רק מסך הבית של האתר, אלא גם הקישורים מסומנים כגון 1: 1 חקירה יהיה להפנות מחדש את ההודעה 'Notice של LG אתר אינטרנט חכם סיום ".)

 

כיצד להשתמש בשירותים לאחר סיום השירות - שירותי LG Smart TV זמינים עבור המשתמשים שלנו בדיוק כמו קודם, ללא קשר לסיום אתר LG Smart World. - משתמשים יכולים לראות מידע על יישומים זמינים ישירות דרך LG Smart TV. - שירותי LG Smart TV זמינים באמצעות אותו חשבון שבו נעשה שימוש כדי להיכנס לאתר LG Smart World. חברים חדשים יכולים להירשם באמצעות LG Smart TV כדי להשתמש בשירותים המוצעים לחברינו.

 

אם יש לך שאלות כלשהן לאחר סגירת אתר LG Smart World, פנה לתמיכת הלקוחות של LG או בקר באתר האינטרנט של LG Electronics.

 

כיצד לבקר באתר האינטרנט של LG Electronics ולשאול עבור אל www.lg.com/common בחר מדינה עבור אל תפריט התמיכה בחר בתפריט דוא"ל שלח את שאלתך

 

* עיין בגיליון 'רשימת מדינות'.

 

תאריך סיום – 1.5.17

התקנים / פלטפורמה מתאימים – אתר האינטרנט של הטלוויזיה החכמה

הנחיות CSשאלות נפוצות

1. חלק מהתפריט (רישום חברות וכו ') אינם זמינים עוד כשניגשים לאתר Smart World.

בשל שינוי המדיניות הפנימית, אתרי האינטרנט של PC עבור 33 מדינות הסתיימו לשירותם החל מיום 5 בינואר 2017; וכך נותרו רק 29 מדינות שנותרו לשירות.

 

2. האם אינכם מציעים עוד שירותי טלוויזיה חכמים כאשר אתר LG Smart World מסתיים?

שירותי LG Smart TV זמינים עבור המשתמשים שלנו בדיוק כמו קודם, ללא קשר לסיום אתר האינטרנט של LG Smart World.

משתמשים יכולים להירשם או לחפש יישומים זמינים ישירות דרך LG Smart TV. אם ברצונך לבצע חקירה מקוונת, פנה לתמיכת הלקוחות של LG או בקר באתר האינטרנט של LG Electronics.

כיצד לבקר באתר האינטרנט של LG Electronics ולשאול עבור אל www.lg.com/commonaneous בחר מדינה עבור אל תפריט התמיכה בחר בתפריט דוא"ל שלח את שאלתך

 

3. כיצד ניתן לחפש יישומים זמינים?

משתמשים יכולים לחפש יישומים זמינים דרך LG Smart TV. דגם מערכת הפעלה לאינטרנט: LG Content Store (או חנות LG)

דגם Netcast: LG Smart World (או LG Apps)

 

4. אני חבר רשום כבר. מהיכן אני נכנס מעתה ואילך?

שירותי LG Smart TV זמינים עבור המשתמשים שלנו בדיוק כמו קודם, ללא קשר לסיום אתר האינטרנט של LG Smart World.

שירותי LG Smart TV זמינים באמצעות אותו חשבון כדי להיכנס לאתר LG Smart World. חברים חדשים יכולים להירשם ולהיכנס באמצעות LG Smart TV כדי להשתמש בשירותים המוצעים לחברינו

 

5.Where אני יכול למצוא יישומים שהתקנתי (הורדו) עבור החשבון הקיים שלי?

משתמשים יכולים לראות את היישומים המותקנים (שהורדו) על מכשירי LG Smart TV שלהם, על ידי ביצוע השלבים הבאים:

דגמים של 2016 [דף הבית] בשלט רחוק חיפוש והפעלה של היישומים המותקנים בטלוויזיה בחלק התחתון של המסך.

2014 (Web OS) ו- 2015 Models [דף הבית] בשלט רחוק חיפוש והפעלה של היישומים המותקנים בטלוויזיה על-ידי לחיצה על הצורה /// בפינה הימנית התחתונה של המסך.

2011/2012/2013/2014 (דגמים של NetCast) [על ידי לחיצה על הלחצן] בשלט הרחוק.

* שים לב כי כיווני ההגדרות ושמות התפריטים עשויים להיות שונים בהתאם לדגם הארץ והמכשיר.

 

6.Where אני עושה שאלות באינטרנט, אם יש לי שאלות על שירותים אחרים?

אנא פנה לתמיכת הלקוחות של LG או בקר באתר האינטרנט של LG Electronics.

כיצד לבקר באתר האינטרנט של LG Electronics ובדיקות עבור אל www.lg.com/common בחר מדינה עבור אל תפריט התמיכה בחר בתפריט דוא"ל שלח את שאלתך

 

הערות –

[עבור סוכני CIC] אם קיבלת את החקירה השנייה אודות תכנים ושירותים של Smart TV, פנה למרכז העזרה לקבלת עזרה.

Helpdesk מספק סיוע יועצים CIC עבור תוכן טלוויזיה חכם ושאלות בנושא שירות.

אם אתה מתקשה לטפל בפניות הלקוחות שלך או שאתה צריך לבקש סקירה מפורטת, אנא פנה למרכז התמיכה.

[פרטי התמיכה פרטי קשר]

-דואר אלקטרוני: smarttv_support@lge.com

-כאשר אתה פונה למרכז התמיכה, ספק את פרטי הלקוח: מזהה דואר אלקטרוני, ארץ, דגם טלוויזיה, כתובת MAC חוטית ועוד.

* הערה: פרטי הקשר של מרכז התמיכה (דואר אלקטרוני) מיועדים לשימוש פנימי בלבד ואין לחלוק אותם עם לקוחות.

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500