Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

שינוי ערוץ נעשה באיטיות

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

שינוי ערוץ נעשה באיטיות

 

סימפטום

בעת שינוי ערוץ, התמונה מתעכבת.

 

איך לתקן

1. כאשר השידור הדיגיטלי מתקבל ע"י אנטנות, מסך השחור מופיע למשך זמן קצר (1 ~ 2 שניות) עם שינוי ערוץ.

מבוסס על מצב קליטת אות (עוצמת אות), זמן ההשהיה הופך ארוך יותר.

2. בעת שימוש בממיר (כבלים, טלוויזיה באינטרנט, שידורי לוויין וכדומה), ייתכן ששינוי הערוץ יתעכב בשל קליטה לקויה של תיבת הממיר או פעולתה הבלתי יציבה.

במקרה זה, פנה לחברת הכבלים שלך.


משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500