מצא מידע מועיל על מוצר LG שלך דרך ספריית העזרה שלנו. מצא מידע מועיל על מוצר LG שלך דרך ספריית העזרה שלנו.

עזרה בספריה

מצא מידע מועיל על מוצר LG שלך

אין שמע

פתרון תקלות

 

 

אין שמע

 

סימפטום

כאשר אין צליל, בדוק את הפרטים הבאים:

 

1. עוצמת הקול היא "0";

2. הטלוויזיה על מצב "השתק" (MUTE);

3. הרמקול "כבוי".

 • אם הגדרת הצליל תקינה, ועדיין אינך שומע צליל, בדוק את עוצמת הקול של הממיר. אם הוא מוגדר "0" או "השתק".

 


 

השתקה ווליום של הטלוויזיה

(מוצג בפינה התחתונה או בפינה השמאלית התחתונה של המסך)

 

השתקה ווליום של הממיר

(מוצג בחלק האמצעי או העליון של המסך)

 

איך לתקן

טלוויזיה לא חכמה

כדי לבדוק את הגדרת רמקול הטלוויזיה

[הגדרת תפריט] [הגדרות] [Audio] [בחר רמקול] [רמקול טלוויזיה]

 
 

טלוויזיה חכמה '12 ~13 '

[Smart] או [הגדרות תפריט] > [הגדרות] > [סאונד] > [בחר רמקול לסאונד] > [רמקול טלוויזיה].


 


 

 

-בדיקת סאונד

טלוויזיה חכמה '12 ~13 '

[Smart] או [הגדרות תפריט] [תמיכה] [בדיקת צליל]

 

 

*שאלה מתבקשת