Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

שומעים את קורא המסך READER))

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

שומעים את קורא המסך READER))

 

סימפטום

תכונת הקול עבור לקויי ראייה.

 

איך לתקן

טלוויזיה לא חכמה

בשלט הרחוק [Smart] או [הגדרות תפריט] [אפשרות] [לקוי ראייה]

אם אינך זקוק לתיאור קולי, בחר "כבוי".

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500