Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

כיצד ניתן לנעול ערוצים מסוימים וקלט חיצוני?

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

כיצד ניתן לנעול ערוצים מסוימים וקלט חיצוני?

 

סימפטום 

האם אתה רוצה לנעול ערוצים מסוימים, קלט חיצוני ויישומים של טלוויזיה חכמה?

ניתן לנעול ערוצים מסוימים וקלט חיצוני ולבטל את הנעילה באופן זמני על ידי הזנת קוד PIN.

• ניתן לנעול ולבטל את הנעילה של יישומים מסוימים על - ידי הקשת הקוד בטלוויזיות חכמות שיוצרו לאחר 2013.

 

איך לתקן

 

לא SMART

<= "" span = ""> לפני 2011>

תפריט נעילה נעילת מערכת: ON

מספר PIN ראשוני: 0000

נעילת ערוץ: לחסום כמה ערוצים שהתקבלו על ידי האנטנה.

נעילת קלט: חסום קלט חיצוני, רכיב, כניסות HDMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<>>>> אחרי 2012 טלוויזיה חכמה נטו>

בשלט רחוק [בית] או [Smart] [הגדרות] [נעילה] [מערכת נעילה]

 

הגדר את נעילת המערכת על ידי בחירה ב - ON מתוך "נעילת המערכת".

 

הזן מראש מספר PIN.

      מספר PIN ראשוני: 0000

 

נעילת ערוץ: לחץ על נעל / ביטול בפינה הימנית התחתונה לאחר בחירת ערוץ מסוים או כל הערוצים.

נעילת קלט: בחר ON למצב הקלט שברצונך לנעול.

 

 

נעילת יישומים: נעל חלק מהיישומים או את כל היישומים.

נעילת יישומים זמינה עבור טלוויזיות חכמות שיוצרו לאחר 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500