Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

מחיקת ערוצים מסויימים

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

מחיקת ערוצים מסויימים

 

סימפטום

אם ברצונך למחוק ערוצים של כוונון אוטומטי, באפשרותך להוסיף / למחוק ערוצים בעריכת ערוצים.

 

• אם תעביר ערוצים באמצעות לחצן מעלה / מטה, הוא לא יציג את הערוץ שנמחק, אך אם תלחץ על מספר הערוץ, הוא יציג את הערוץ שנמחק.

 

אם אתה משתמש בממיר, תכונת עריכת הערוץ אינה זמינה.

 

 איך להגדיר

טלוויזיה לא חכמה

[הגדרות תפריט] [ערוץ/ים] [עריכה ערוץ]

 

1. עבור לעריכת ערוץ ובחר את הערוץ למחיקה.

2. לאחר בחירה, לחץ על חסום / בטל חסימה בתחתית.

   (לשלט רחוק עשוי לחצנים, לחצו על הלחצן הכחול)

.3 הערוצים שנבחרו יימחקו ויסומנו כ  

.4 אם ברצונך למחוק ערוצים של כוונון אוטומטי, באפשרותך להוסיף / למחוק ערוצים בעריכת ערוץ.

 


 

 

טלוויזיה חכמה 2012 ~ 2013

 

[Smart] או [הגדרות תפריט] >[ערוץ] > [עריכת ערוץ]

 

1. עבור לעריכת ערוץ ובחר את הערוצים שיש למחוק.


  

.2 לאחר בחירה, לחץ על חסום / בטל את החסימה בתחתית (שלט רחוק מסוג לחצנים, לחץ על הלחצן האדום)

הערוצים שנבחרו יימחקו ומסומנים באפור. כדי לבטל את חסימת הערוץ, בחר שוב בערוץ ולחץ על חסום / בטל חסימה.

 


ערוץ המסומן בשחור (אטום) הוא ערוץ חסום וערוץ המסומן בלבן (שקוף) הוא ערוץ נמחק.

אם תלחצו על הלחצן 123 / לחצן הגדרה מהירה בשלט הרחוק MAGIC, תופיע תמונה בשלט רחוק על המסך. באפשרותך ללחוץ על מספר הערוץ ממנו (מהמסך) או על השלט הרחוק הפיזי שבידך. לאחר מכן תוכל לצפות בערוץ שנמחק.

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500