Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

מדוע חשבון החשמל שלי גבוה מהרגיל?

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

מדוע חשבון החשמל שלי גבוה מהרגיל?

 

סימפטום

חשבון החשמל גבוה מהרגיל

 

מחסום

חשבון החשמל עשוי להשתנות בהתאם לתדירות פתיחת / סגירת הדלת, כמות המזון המאוחסן ומקום התקנת המוצר.

 

איך לתקן

כיצד לחשב את חשבון האנרגיה

1. חשבון חשמל שנתי = נתון חודשי kWh / month)) 12× חודשים × עלות ליחידת חשמל אחת)

 פנה לספק החשמל שלך עבור ברור מחיר עלות ליחידת חשמל (יכול להשתנות)

· עלות חשמל שנתית של מקרר = 32kWh/לחודש × 12 חודשים × עלות ליחידת חשמל

· עלות החשמל השנתית של מטהר מים = 18kWh/לחודש × 12 חודשים × עלות ליחידת חשמל

· עלות חשמל שנתית של מקרר ומטהר מים = 38.6kWh/ לחודש × 12 חודשים × עלות ליחידת חשמל

 

2. בדוק את צריכת החשמל היות וחשבון החשמל עשוי להיות מצטבר.

.3 אנא פנה לספק החשמל שלך לקבלת מידע נוסף.

 

             outlet and plug

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500