Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

כיצד לקרקע מפצל חשמל?

  • אחרים
  • אחרים
  • התקנה
  • מקררים
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

כיצד לקרקע מפצל חשמל?

 

סימפטום

כיצד לקרקע שקע

 

גורם

  1. כמה מפצלים של שקעי חשמל לא מקורקעים.

.2 אם החיווט החשמלי בבית אינו מקורקע, ניתן לחוש זעזועים חשמליים חלשים מהמקרר עקב דליפת חשמל.

 

איך להציב

1. לא מומלץ לחבר מקרר למפצל חשמל. אם זה בלתי נמנע, השתמש במפצל עם דירוג כוח של 15 אמפר ומעלה.

2. נא התקשר לאדם מוסמך שיקרקע את החיווט. הקפד להשתמש במפצל מוארק כדי למנוע דליפת חשמל.

חיבור מספר מכשירים אלקטרוניים למפצל חשמל עלול לגרום לדליפות אש וחשמל.

 

                 grounded outlet

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500