Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

מה עלי לעשות אם תאורה או תצוגה אינם מופעלים? (מקרר שתי דלתות / מקרר רגיל / מקרר מסחרי, מקפיא)

 • אחרים
 • אחרים
 • פתרון תקלות
 • מקררים
 • עדכון אחרון 11/22/2018

 

מה עלי לעשות אם תאורה או תצוגה אינם מופעלים? (מקרר שתי דלתות / מקרר רגיל  / מקרר מסחרי, מקפיא)

 

סימפטום

המקרר אינו מופעל.

 

סיבה אפשרית

 1. כאשר כבל החשמל אינו מחובר כראוי, החשמל לא יכול להיות מסופק, ולכן מפשיר את המזון במקרר.

 

 1. שקע חשמל יכול גם הוא להיות סיבה לאספקת חשמל נמוכה.

   

   

 

איך לתקן

בדוק אם כבל החשמל מחובר לשקע כראוי. דחוף אותו בחוזקה כדי לוודא זאת.

 

right/wrong way to plug

    

 

2. נסה לחבר מכשירים אלקטרוניים אחרים כגון מייבש שיער או מטען טלפון סלולרי כדי לראות אם היציאה פועלת כראוי. נסה לחבר את המקרר לשקע אחר.

 

grounded outlet  

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500