Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

המזון נמס למרות שהמקרר פועל כראוי. מה עלי לעשות?

  • אחרים
  • אחרים
  • התקנה
  • מקררים
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

המזון נמס למרות שהמקרר פועל כראוי. מה עלי לעשות?

 

סימפטום 

מקרר מותקן ליד מכשירי בישול

 

סיבה אפשרית

אם מותקן מכשיר בישול כגון תנור גז ליד מקרר, ייתכן שהמוצר אינו פועל כראוי.

 

איך לתקן  

מכשירי בישול צריכים להיות מותקנים רחוק ככל האפשר מן המקרר. עם זאת, מכשירים אלקטרוניים אחרים כגון מיקרוגל ניתנים לשימוש ליד המקרר.

 

 

             refrigerator

             >

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500