Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

האם מתקן המסנן במקום?

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  • עדכון אחרון 11/22/2018

 

 

האם מתקן המסנן במקום?

 

סימפטום

מסנן שלא מורכב כהלכה עלול לגרום לדליפת מים.

 

סיבה 

מים יכולים לדלוף כאשר המסנן הוא מחוץ למקום.

 

איך לתקן 

  1. כוונן את המסנן והפעל אותו בכיוון השעון עד שלא ניתן לסובב אותו יותר.

  2. סובב את המסנן באיטיות במקום (למעט ידית הגל לנעילה או ביטול הנעילה)

 

 

 

                          Filter shape and structure may differ by model.

 

 

 

[צורת המסנן ומבנהו עשויים להיות שונים בהתאם המודל]

 

לאחר התקנת מסנן תן ל- 1 ליטר מים "לרוץ" על מנת לבדוק דליפת מים.

 

  

  

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500