Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

בר הבית (מקרר שתי דלתות) לא נסגר

  • אחרים
  • אחרים
  • פתרון תקלות
  • מקררים
  • עדכון אחרון 12/19/2018

 

בר הבית (מקרר שתי דלתות) לא נסגר

 

סימפטום

הוו של הבר פגום

 

גורם

יש חפץ זר שמפריע לו, או שהוא ניזוק.

 

איך לתקן

בדוק אם יש אובייקט זר. אם הוו נופל גם ללא חפץ זר, פנה למרכז השירות.

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500