Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

מקשי קיצור במכשיר G6

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  • עדכון אחרון 06/27/2018

 

מקשי קיצור במכשיר G6 

פתח יישומים במהירות באמצעות מקשי עוצמת הקול כאשר המסך נעול או כבוי.
איך להפעיל את האפשרות:
 
פתח את הגדרות > כרטיסיית כללי > מקש קיצור דרך
החלק את מתג ההפעלה למצב הפעל.

 


                          

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500