Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

אנשי קשר - שמור איש קשר

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  • עדכון אחרון 06/27/2018

 

א אנשי קשר - שמור איש קשר

 

בבאפשרותך לשנות את הכתובת, את הצלצול, וכן הלאה.

 

ככדי לשנות איש קשר, בחר ועוד בתצוגת פרטי איש קשר.
 

 


משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500