Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

Grid Shot מצלמה מרובעת:

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  • עדכון אחרון 07/29/2018

Grid Shot  מצלמה מרובעת:

צלם ארבע תמונות מסודרות בריבוע.

Grid shotכיצד להשתמש ב

פתח את המצלמה ובחר במצב מצלמה מרובעת.
גע בסמל מצב ובחר באפשרות Grid Shot.
צלם כל תמונה או וידאו לפי הסדר.
הקש על רשת כדי לצלם מחדש סרטון או תמונה.
לחץ על סימן הביקורת כדי לשמור את צילום הרשת.
 

 


משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500