Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

טפט קולאז' :טפט מסך נעילה _G

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  • עדכון אחרון 07/29/2018

 טפט מסך נעילה: טפט קולאז'   

בחר מצגת של טפטים שמשתנים בהתאם להפעלה / כיבוי של המסך
 
כיצד ליצור טפט קולאז' 
 
פתח את הגדרות > הכרטיסייה תצוגה > נעילת מסך > רקע > טפטים קולאז' 
 
גע בסמל + על המסך, בחר עד ארבע תמונות ולחץ על אישור 
 
גע בכל תמונה כדי לערוך כרצונך ובחר ב- הגדר כטפט
 
 
 
 הערה
 יכולים להיות עד ארבעה קולאז'ים רקעים מותאמים אישית כולל ברירת המחדל. 
את קולאז' ברירת המחדל לא ניתן להסיר.


משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500