Skip to Contents
סגור

הכוונה וטיפים

cs-howto-tips-detail_Main-title-description

למד על התקנת המוצר, תחזוקה ופתרון בעיות באמצעות אפשרויות החיפוש שלך.

גלריה: עריכת וידאו G6

  • אחרים
  • אחרים
  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  • עדכון אחרון 07/29/2018

 גלריה: עריכת וידאו

 
 ניתן להוריד ערכות נושא, מוסיקת רקע ואפקטים של גופנים מהספרייה ולהוסיף אותם לסרטון. 
 גע בסמל 'הורד' הממוקם בפינה הימנית העליונה של הנושאים, מוסיקת הרקע ואפקטי הגופן כדי לעבור למסך 'הורד'.
 
 כיצד להוריד תוכן נוסף לעריכה
 
.1 לחץ על סמל הספריה במסך עריכת וידאו.
 2. גע בסמל של ערכת הנושא, מוסיקת רקע או אפקט גופן.
 3.גע בסמל הורד שבפינה השמאלית העליונה כדי לעבור למסך הורד.
 
הערות 
 
 כדי להוריד ערכת נושא, מוסיקת רקע או אפקט גופן עליך להתקין את היישום VASSET מחנות  Play

 

משוב

1. בכללי, באיזו מידה מאמר זה היה שימושי עבורך?
1.1 מדוע הכתבה לא פתרה את הבעיה שלך?

תווים משמאל 500 / 500