55NANO80VNA

ספריית עזרה

נושא

 • Document Contents
  פעולה
  Magic Remote האם חיברת את ה ?
  ? (שלט הקסם) Magic Remote האם חיברת את ה?Magic כיצד להשתמש בשלט הרחוקשלט זה צריך להתחבר לפני השימוש בוהפעל את הטלוויזיה והמתן 10 שניות. הפנה את השלט הרחוק לכיוון הטלוויזיה ולחץ עללחצן הגלגל.ההתאמה (התחברות השלט) תושלם כאשר ההודעה "התאמה מל...
 • Video Contents
  פתרון תקלות
  ברצוני לחבר מקרן-קול לטלויזיה: כבל אופטי דיגיטלי, בלוטות' (אלחוטי) וכבל HDMI
  Video]ברצוני לחבר מקרן-קול לטלויזיה: כבל אופטי דיגיטלי, בלוטות' (אלחוטי) וכבלHDMI
 • Video Contents
  פתרון תקלות
  איך להגדיר רשת אלחוטית בטלויזיה
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  ניקוי לכלוך וכתמים ממסך הטלוויזיה
  כיצד ניתן לנקות לכלוך וכתמים על מסך הטלוויזיה שלי? כיצד לנקות את מסך הטלוויזיהכאשר אתם מנקים את הלוחות ראשיים של הטלוויזיה והמסך החיצוני, כבו את המכשיר ונתקואותו מהחשמל.נגבו בעדינות עם מטלית מיקרופייבר יבשה בכיוון אחד. הימנעו משימוש במים ומ...
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  כיצד ניתן לעדכן את תוכנת הטלוויזיה שלי?
  כיצד ניתן לעדכן את תוכנת הטלוויזיה שלי?בעיה כיצד אוכל לעדכן את תוכנת הטלוויזיה שלי?פתרון בעיותלחץ על סמל ההגדרות בפינה השמאלית העליונה ועבור אל 'מתקדם'לחץ על אודות הטלוויזיה תחת כללילחץ על עדכן גרסת תוכנה ואפשר עדכונים אוטומטיים
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  כיצד ניתן לשנות את הגדרות הטלוויזיה? - מערכת הפעלה 2.0
  כיצד ניתן לשנות את הגדרות הטלוויזיה? - מערכת הפעלה 2.0מחסוםבדוק אם הטלוויזיה משתמשת ב – 2015 Web OS 2.0כיצד להשתמשלחץ על בשלט הרחוקלחץ על כדי לבחור שנה את הגדרות הטלוויזיה בצד ימין של המסך: וידאו, צליל, יחס גובה, מצב שינה,נעילה, הגדרות מתקד...
ראה עוד