65SK8000PVA.AMF

ספריית עזרה

נושא

 • Document Contents
  פעולה
  Magic Remote האם חיברת את ה ?
  ? (שלט הקסם) Magic Remote האם חיברת את ה?Magic כיצד להשתמש בשלט הרחוקשלט זה צריך להתחבר לפני השימוש בוהפעל את הטלוויזיה והמתן 10 שניות. הפנה את השלט הרחוק לכיוון הטלוויזיה ולחץ עללחצן הגלגל.ההתאמה (התחברות השלט) תושלם כאשר ההודעה "התאמה מל...
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  ניקוי לכלוך וכתמים ממסך הטלוויזיה
  כיצד ניתן לנקות לכלוך וכתמים על מסך הטלוויזיה שלי? כיצד לנקות את מסך הטלוויזיהכאשר אתם מנקים את הלוחות ראשיים של הטלוויזיה והמסך החיצוני, כבו את המכשיר ונתקואותו מהחשמל.נגבו בעדינות עם מטלית מיקרופייבר יבשה בכיוון אחד. הימנעו משימוש במים ומ...
 • Video Contents
  פתרון תקלות
  איך להגדיר רשת אלחוטית בטלויזיה
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  [חיבור לסמארטפון של LG TV] כיצד אוכל לחבר את הטלפון החכם שלי לטלוויזיה באמצעות Miracast או יציאת MHL?
  הטלפון הנייד G PRO של LG Electronics (שוחרר בשנת 2013.02) ודגמים מאוחרים יותרתומכים ביציאה הדקה אך דגמים קודמים תומכים ב- MHL ולכן צריכים להשתמש בכבל MHL כדילחבר טלפון נייד לטלוויזיה.מה זה Miracast?➔ זהו מפרט העברת תמונה אלחוטית המתוקנן על ...
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  כיצד ניתן לעדכן את תוכנת הטלוויזיה שלי?
  כיצד ניתן לעדכן את תוכנת הטלוויזיה שלי?בעיה כיצד אוכל לעדכן את תוכנת הטלוויזיה שלי?פתרון בעיותלחץ על סמל ההגדרות בפינה השמאלית העליונה ועבור אל 'מתקדם'לחץ על אודות הטלוויזיה תחת כללילחץ על עדכן גרסת תוכנה ואפשר עדכונים אוטומטיים
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  [הגדרות טלוויזיה של LG] כיצד ניתן להגדיר טיימר הפעלה/כיבוי?
  * ניתן להגדיר טיימרים להפעלה/כיבוי של הטלוויזיה בשעות קבועות. * לפני הגדרת הטיימרים, הקפד להגדיר את השעה הנוכחית. * אם החשמל אינו מחובר, קוצבי העצר אינם זמינים, לכן הקפד לבדוק את מצב חיבור החשמל. * אם נעשה שימוש בממיר, רק הטלוויזיה נדלקת ב...
ראה עוד