F1-2

ספריית עזרה

נושא

 • Document Contents
  פתרון תקלות
  הצטברות קרח - מקרר
  הצטברות קרח - מקררהצטברות קרח בתוך המקרר יכולה להתרחש רק כאשר אוויר חם ולח מחוץ למקרר משתלב עםהאוויר היבש והקר בפנים.הסיבות הנפוצות ביותר של הצטברות כפור בתוך המקפיא או תאי הקירור הם אטמים שלאאוטמים כראוי או שהדלתות נשארות פתוחות זמן רב מדי...
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  אין שמע
  אין שמעסימפטוםכאשר אין צליל, בדוק את הפרטים הבאים:1. עוצמת הקול היא "0";2. הטלוויזיה על מצב "השתק" (MUTE);3. הרמקול "כבוי". • אם הגדרת הצליל תקינה, ועדיין אינך שומע צליל, בדוק את עוצמת הקול של הממיר. אםהוא מוגדר "0" או "השתק".השתקה ווליום ש...
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  כיצד להרכיב את מדף המקרר
  כיצד להרכיב את מדף המקררסימפטוםמדף - פירוק / הרכבהאיך לתקן1. הוצא את כיסוי הזכוכית מעל מגירת הירקות- דגם דלת צרפתיתהסר הפריטים הנמצאים על הזכוכיתהוצא את מגירת הירקותתמוך בכיסוי המגירה ביד אחת והרם את זכוכית בעזרת היד השניההחזק את הזכוכית בש...
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  הטלוויזיה מופעלת / נכבית באופן אוטומטי
  הטלוויזיה מופעלת / נכבית באופן אוטומטיסימפטוםהאם ברצונך להשתמש בטיימר להפעלה / כיבוי של טלוויזיה בזמן מסוים?אתה יכול לעשות זאת עם הגדרת טיימר להפעלת הטלוויזיה / כיבוי.※ כדי להשתמש בפונקציה זו, יש להגדיר את השעה הנוכחית.אם הזמן הנוכחי מוגדר ...
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  צד המקרר קר מדי
  צד המקרר קר מדיסימפטוםמקפיא מזון. מקפיא מזון בחלק מסוים. האוויר קר מדי.גורם1. כוונן טמפ.① אם המקרר מוגדר בטמפרטורה נמוכה מדי, הוא עלול להקפיא את המזון.2. בדוק את המקרר① אם אתה מאחסן מזון מימי וקל להקפאה (שעועית נבטים, טופו, פירות, ירקות) בח...
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  מדוע המקרר פולט רעשי זמזום?
  מדוע המקרר פולט רעשי זמזום?סימפטום המקרר משמיע רעשי זמזוםגורם 1. מקרר פולט רעשי זמזום כאשר המנוע פועל.2. צלילים אלה נשמעים כאשר המאוורר פועל כדי לקרר את החום מן המנוע.איך לתקן1. רעש זה הוא סימן לפעולה רגילה, היות והמאוורר פועל כאשר הטמפרטור...
ראה עוד