GR-B608WDID

ספריית עזרה

נושא

 • Video Contents
  פתרון תקלות
  פעולת לוח הבקרה של מקררי LG
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  הצטברות קרח - מקרר
  הצטברות קרח - מקררהצטברות קרח בתוך המקרר יכולה להתרחש רק כאשר אוויר חם ולח מחוץ למקרר משתלב עםהאוויר היבש והקר בפנים.הסיבות הנפוצות ביותר של הצטברות כפור בתוך המקפיא או תאי הקירור הם אטמים שלאאוטמים כראוי או שהדלתות נשארות פתוחות זמן רב מדי...
 • Document Contents
  פעולה
  כיצד לקבוע את הטמפרטורה? (מקרר מסחרי / מקפיא)
  כיצד לקבוע את הטמפרטורה? (מקרר מסחרי / מקפיא)מחסום (מקרר מסחרי)■ כיצד להגדיר את הטמפרטורה- משתמשים יכולים להגדיר טמפרטורה עד הספרה המוצגת בתצוגה ◀ טווח אפשרימקרר: ניתן להגדיר מהטמפרטורה הנוכחית למינוס 5 ℃מקפיא: ניתן להגדיר מהטמפרטורה הנוכחי...
 • Video Contents
  פתרון תקלות
  Refrigerator _How to reset your ice maker
  Refrigerator _ How to reset your ice maker
 • Video Contents
  פעולה
  LG Refrigerator Shelf Removal
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  מדוע קשה לפתוח את דלת המקפיא? (מקרר מסחרי, מקפיא)
  מדוע קשה לפתוח את דלת המקפיא? (מקרר מסחרי, מקפיא)סימפטוםקשה לפתוח את דלת המקפיא גורםקשה לפתוח את דלת המקפיא מיד לאחר סגירתה, זה קורה עקב לחץ אוויר נמוך במקפיא היותואוויר חם נכנס למקפיא ומתקרר.איך לתקן1. סימפטום זה ייעלם לאחר 30 שניות.2. נגב...
ראה עוד