GR-B919S

ספריית עזרה

נושא

 • Video Contents
  פתרון תקלות
  פעולת לוח הבקרה של מקררי LG
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  הצטברות קרח - מקרר
  הצטברות קרח - מקררהצטברות קרח בתוך המקרר יכולה להתרחש רק כאשר אוויר חם ולח מחוץ למקרר משתלב עםהאוויר היבש והקר בפנים.הסיבות הנפוצות ביותר של הצטברות כפור בתוך המקפיא או תאי הקירור הם אטמים שלאאוטמים כראוי או שהדלתות נשארות פתוחות זמן רב מדי...
 • Video Contents
  פתרון תקלות
  Refrigerator _How to reset your ice maker
  Refrigerator _ How to reset your ice maker
 • Document Contents
  פעולה
  כיצד לקבוע את הטמפרטורה? (מקרר מסחרי / מקפיא)
  כיצד לקבוע את הטמפרטורה? (מקרר מסחרי / מקפיא)מחסום (מקרר מסחרי)■ כיצד להגדיר את הטמפרטורה- משתמשים יכולים להגדיר טמפרטורה עד הספרה המוצגת בתצוגה ◀ טווח אפשרימקרר: ניתן להגדיר מהטמפרטורה הנוכחית למינוס 5 ℃מקפיא: ניתן להגדיר מהטמפרטורה הנוכחי...
 • Video Contents
  פעולה
  LG Refrigerator Shelf Removal
 • Document Contents
  פתרון תקלות
  האם זה נורמלי שהחלק הקדמי של המקרר שלי מתחמם?
  האם זה נורמלי שהחלק הקדמי של המקרר שלי מתחמם? (מקרר רגיל / מסחרי, מקפיא)סימפטום■ חזית המקרר מתחממתגורם1. צינורות חמים מותקנים על דלתות המקרר כדי למנוע עיבוי סביב דלת המקרר ולשפר את הידבקות חותם הדלת על ידי הרחבת המדחס.2. כאשר הטמפרטורה סביב...
ראה עוד