* מחקר על מיקומי צפייה בטלוויזיה (פברואר 2017, IPSOS)

* הגודל היחסי של סולם הצבעים נקבע ל-100% בצפייה מהמרכז (0 מעלות).
* הנתונים מבוססים על מחקר פנימי מטעם LG.

* הנתונים מבוססים על מחקר פנימי מטעם LG.