*بر اساس تست UL با استفاده از روش‌های تست داخلی ال‌جی که به مقایسه نوسانات دما در طی زمان بین مدل‌های LGE B606S و LGE B607S پرداخته است.

*VDE در آوریل 2017 با LG T2515VSAL و LG WF-T1480TD با استفاده از برنامه عادی با بار 7.5 کیلوگرم تست ‌شده است.
**خشک‌کردن در مدت 4 دقیقه: خشک‌کن 1000 وات با 4 دقیقه کارکرد، 67 وات‌ساعت برق مصرف می‌کند.
*** برای اتوکردن نصف تی‌شرت: اتوی 1200 وات با 3 دقیقه کارکرد، 67 وات‌ساعت برق مصرف می‌کند.

*به تأیید TUV Rhineland با استفاده از روش‌های تست داخلی ال‌جی که به مقایسه بهره‌وری انرژی مدل‌های US-W242Kxy0 و TS-H2465DAO پرداخته است.
**مشخصات هر مدل ممکن است بسته به شرایط آزمایش متفاوت باشد.

*بر اساس تست Intertek با مدل اندازه متوسط ال‌جی تکی NeoChefTM) MS32XX) با 200 میلی‌لیتر شیر.