محصولات قدیمی
MV126STQ
تک پنل دیواری، btu/h 12000 ، سرمایشی و گرمایشی ،سطح انرژی +A، فیلتر ضد آلرژی
 • تکنولوژی اینورتر
 • عملکرد چند جهته
 • گواهینامه BAF
 • Jet Cool™

component-OBScountrySelectDesc

تک پنل دیواری، btu/h 12000 ، سرمایشی و گرمایشی ،سطح انرژی +A، فیلتر ضد آلرژی

ظرفیت سرمایشی

 • kBtu/hr (حداقل - درجه بندی - حداکثر)
  3520~11950~13000

ظرفیت گرمایشی

 • kBtu/hr (حداقل - درجه بندی - حداکثر)
  3520~12966~14501

COP

 • سرمایشی (W/W)
  3.64

EER

 • سرمایشی(W/W)
  3.21

جریان نامی

 • سرمایشی (A)
  5
  گرمایشی(A)
  4.71

Compare

0