Skip to Contents
بستن

کتابخانه راهنما

یافتن اطلاعات كمكی برای محصول ال جی

با استفاده از گزینه های جستجو، در مورد نصب محصول، نگهداری و عیب یابی بیاموزید

در صورتي كه دستگاه كنترل جادويي كار نمي كند، آيا باطري هاي آن را تعويض نموده ايد؟

  • سایر موارد
  • سایر موارد
  • عیب یابی
  • تلویزیون‌ها
  • آخرین به روز رسانی 2015/07/09

در صورتي كه دستگاه كنترل جادويي كار نمي كند، آيا باطري هاي آن را تعويض نموده ايد؟

 

  

  ايراد

 

 1. دستگاه كنترل جادويي كار نمي كند.

 

   

  ايراد

 

1. دستگاه كنترل جادويي جديد (مدل M4) خراب است يا حركت مکان نما را دقيق نشان نمي دهد.

2. باطري هاي دستگاه كنترل جادويي سريع تر از باطري هاي دستگاه كنترل عادي مصرف و تمام مي شوند و دليل اين امر ارتباط دائم آن با تلويزيون است.

3. وقتي باطري ها ضعيف شوند، عملكرد دستگاه غير عادي مي شود.

 

   

  رفع مشكل

           

1. وقتي پيغام  “Magic remote battery is low. Change the battery”بر روي صفحه تلويزيون نمايان

مي شود، باطري ها را تعويض كنيد.

2. وقتي ظرفيت باطري ها به حدود 40% برسد پيغام فوق نمايان مي شود.

 

 

                                

بازخورد مقاله

1. به طور كلی، این مقاله چقدر رضایت شما را برآورده كرده است؟
1. چرا این مطلب مشكل تان را حل نكرد؟

وارد كردن كاراكترها از سمت چپ: 500 / 500