Skip to Contents
بستن

کتابخانه راهنما

یافتن اطلاعات كمكی برای محصول ال جی

با استفاده از گزینه های جستجو، در مورد نصب محصول، نگهداری و عیب یابی بیاموزید

آيا كنترل جادويي را با تلویزیون هماهنگ (مرتبط) كرده ايد؟

  • سایر موارد
  • سایر موارد
  • عملکرد
  • تلویزیون‌ها
  • آخرین به روز رسانی 2015/07/09

آيا كنترل جادويي را با تلویزیون هماهنگ (مرتبط) كرده ايد؟

 

 

 

 

  ايراد

            

1. چگونه از  كنترل جادويي استفاده كنيم؟

           

 

 

 

  نحوه هماهنگ (مرتبط كردن) كنترل جادويي با تلويزيون.

 

: پيش از استفاده از  كنترل جادويي بايد آن را هماهنگ (جفت) نمود.

 

1. تلويزيون را روشن كرده و مدت 10 ثانيه صبر كنيد. كنترل جادويي را به سمت تلويزيون گرفته و دكمه مدور را فشار دهيد.

2. با نمايان شدن پيغام Pairing is complete  بر روي صفحه، عمل هماهنگي (جفت شدن) پايان مي يابد.

3. اگر دستگاه كنترل جادويي درست كار نكرد، آن را از نو راه اندازي كنيد.

  

 

 

 

  نحوه راه اندازي كنترل جادويي

  

1. براي راه اندازي  كنترل جادويي، دكمه[Smart Home]  و دكمه [Back]  بر روي دستگاه كنترل جادويي را  هم زمان به مدت 5 ثانيه فشار دهيد.

2. به محض راه اندازي دستگاه كنترل، براي هماهنگي (جفت شدن) مجدد، دكمه [مدور] را فشار دهيد.

 

توجه:  اگر براي مدت زمان خاصي از دستگاه كنترل جادويي استفاده نكنيد، مکان نما از روي صفحه ناپديد مي شود.

با تكان دادن دستگاه كنترل جادويي از راست به چپ ، مکان نما دوباره نمايان مي شود.

                   

 در مكاني كه لامپ فلورسنت) (3-way و لامپ با تثبيت كننده الكترونيكي وجود دارد، دستگاه كنترل جادويي از عملكرد درستي برخوردار نخواهد بود.

             

بازخورد مقاله

1. به طور كلی، این مقاله چقدر رضایت شما را برآورده كرده است؟
1. چرا این مطلب مشكل تان را حل نكرد؟

وارد كردن كاراكترها از سمت چپ: 500 / 500