Skip to Contents
بستن

کتابخانه راهنما

یافتن اطلاعات كمكی برای محصول ال جی

با استفاده از گزینه های جستجو، در مورد نصب محصول، نگهداری و عیب یابی بیاموزید

[G3] نحوه استفاده از ليست تماس ها يا دفتر تلفن

  • سایر موارد
  • سایر موارد
  • عملکرد
  • تلفن همراه
  • آخرین به روز رسانی 2015/07/23

  نحوه استفاده از  ليست تماس ها يا دفتر تلفن

 

 

  Contacts ( ليست تماس ها يا دفتر تلفن)

 

ليست تماس ها را به گوشي تان اضافه كرده و آنها را با ليست تماس هاي موجود در اكانت گوگل يا ساير اكانت ها يي كه از همگام سازي ليست تماس پشتيباني مي كنند، همگام كنيد.

            

 

 

  نحوه جستجوي شماره تلفن؟

 

در صفحه Home

1. براي باز شدن ليست تماس ها (دفتر تلفن) بر روي  ضربه بزنيد.

2. بر روي Search contacts (جستجوي ليست تماس ها) ضربه زده و با استفاده از صفحه كليد مجازي، نام مورد نظر را وارد كنيد.

 

 

  نحوه افزودن يك شماره جديد در ليست تماس ها (دفتر تلفن)؟

1. بر روي  ضربه بزنيد، شماره جديد را وارد كنيد سپس بر روي كليد Menu    ضربه بزنيد. بر روي  Add to Contacts > New contac ضربه بزنيد.

2. اگر مي خواهيد يك عكس به شماره جديد اضافه كنيد، به محل عكس ضربه بزنيد. يك عكس گرفته يا عكسي را از گالري انتخاب كنيد.

3. بر روي اطلاعات دسته بندي تماس ضربه بزنيد و جزئيات تماس را وارد كنيد.

4. بر روي Save ضربه بزنيد.

            
            

 

  نحوه تنظيم كردن تماس هاي دلخواه

شما مي توانيد تماس هاي پركاربردتان را به عنوان تماس دلخواه (ارجح) طبقه بندي كنيد.

اضافه كردن يك تماس به تماس هاي دلخواه

 1. براي باز شدن ليست تماس ها (دفتر تلفن) بر روي ضربه بزنيد.

2. براي رويت جزئيات شماره تماس، بر روي آن تماس ضربه بزنيد.

3. بر روي ستاره سمت راست نام مخاطب ضربه بزنيد. ستاره به رنگ زرد مي شود.
                

 حذف يك شماره تماس از ليست تماس هاي دلخواه

            

1. براي باز شدن ليست تماس ها (دفتر تلفن) بر روي ضربه بزنيد.

2. بر روي زبانه ضربه بزنيد و براي رويت جزئيات، يك شماره تماسي را انتخاب كنيد.

3. بر روي ستاره زرد سمت راست نام مخاطب ضربه بزنيد.

رنگ ستاره به سفيد تغيير كرده و شماره تماس مورد نظر از ليست شماره تماس هاي دلخواه حذف مي گردد.

 

  نحوه ايجاد يك گروه از شماره تماس ها؟

1. براي باز شدن ليست تماس ها (دفتر تلفن) بر روي ضربه بزنيد.

2. بر روي Groups و بر روي كليد Menu  ضربه بزنيد. New group (گروه جديد) را انتخاب كنيد.

3. براي گروه جديد يك نام وارد كنيد. براي گروه تازه تاسيس مي توانيد يك زنگ تماس تنظيم كنيد.

4. براي ذخيره شدن گروه بر روي Save ضربه بزنيد.

             توجه : اگر گروهي را حذف كنيد، شماره تماس هاي مربوط به ان گروه از بين نخواهند رفت. آن شماره ها در دفتر تلفن باقي مي مانند.

 

            

 

بازخورد مقاله

1. به طور كلی، این مقاله چقدر رضایت شما را برآورده كرده است؟
1. چرا این مطلب مشكل تان را حل نكرد؟

وارد كردن كاراكترها از سمت چپ: 500 / 500