Skip to Contents
بستن

کتابخانه راهنما

یافتن اطلاعات كمكی برای محصول ال جی

با استفاده از گزینه های جستجو، در مورد نصب محصول، نگهداری و عیب یابی بیاموزید

[G3] چگونه تنظيمات صدا را انجام دهم؟

  • سایر موارد
  • سایر موارد
  • عملکرد
  • تلفن همراه
  • آخرین به روز رسانی 2015/08/05

    چگونه تنظيمات صدا را انجام دهم؟

 

Sound profile  - يكي از حالت هاي Sound ، either Sound فقط Vibrate يا Do Not Disturb None را انتخاب كنيد.

Volume  - براي آنكه ميزان صدا مطابق ميل شما و مناسب با محيط اطراف باشد، در اين قسمت تنظيمات صدا را انجام دهيد.

Vibration strength - امكان تنظيم قدرت لرزش براي تماس ها، اعلان ها و لمس صفحه را در اختيار قرار مي دهد.

Ringtone  - تنظيم نواي زنگ براي تماس ها. همچنين با ضربه بر گوشه سمت راست بالاي صفحه مي توانيد يك نواي زنگ بيفزاييد.

Notification sound  -  صداي اعلان ها (تذكرات) را تنظيم كنيد. شما همچنين مي توانيد با ضربه بر گوشه بالاي سمت راست صفحه يك صداي اعلان اضافه كنيد.

Sound with vibration  - براي آنكه در هنگام تماس هاي دريافتي، گوشي همراه با نواي زنگ،  لرزش هم داشته باشد اين گزينه را تيك بزنيد.

Vibration type  - امكان تنظيم نوع لرزش را براي تماس هاي دريافتي در اختيارتان قرار مي دهد. يكي از حالت هايLong Lasting, Rapid, Short repeated, Standard يا Ticktock را انتخاب نماييد.

Do not disturb  - براي زماني كه تماس ها و اعلان ها را در مشخصات صوتي انتخاب شده محدود مي كنيد مي توانيد زمان و حالت را تنظيم نمايد. يكي از حالت هاي All, Priority only  يا None را انتخاب نماييد.

PRIORITY ONLY  - تنظيم انواع خاصي از هشدارها در زماني كه Priority only انتخاب (روشن) شده باشد. آلارم ها همواره ارجحيت دارند. از بين برنامه هاي كاربردي يكي از Calendar events, Incoming calls, New messages يا Allowed را انتخاب نماييد.

SCHEDULE  - يك زمان بندي براي مواقعي كه Do Not Disturb روشن است تنظيم نماييد.

Lock screen  - نمايان كردن يا پنهان كردن تمامي اعلان ها را در صفحه قفل شده، تنظيم كنيد.

- تنظيم اعلان هاي مربوط به برنامه هاي كاربردي. براي آنكه هيچ اعلاني از جانب برنامه هاي كاربردي نشان داده نشود گزينه None  را انتخاب نماييد، براي نمايش اعلان ها با اولويت در ابتداي ساير اعلان ها گزينه Priority  را انتخاب نماييد و همينطور زماني كه Do not disturb در حالت Priority only تنظيم شده باشد.

Vibrate on tap  - براي ايجاد لرزش در هنگام ضربه به دكمه هاي لمسي و ساير منوها و برنامه هاي كاربردي اين گزينه را تيك بزنيد.

Sound effects  - براي فعال كردن نوا در صفحه شماره گيري لمسي، دكمه هاي لمسي و صداي قفل صفحه بر روي اين گزينه ضربه بزنيد.

Dial pad touch sounds  - براي پخش نوا در هنگام استفاده از صفحه شماره گيري اين گزينه را تيك بزنيد.

Touch sound  - براي پخش صدا در هنگام انتخاب صفحه، اين گزينه را تيك بزنيد.

Screen lock sound  - براي پخش صدا در هنگام قفل كردن صفحه يا باز كردن قفل صفحه، اين گزينه را تيك بزنيد.

Message/call voice notification  - براي اعلان صوتي در زمان دريافت پيامك/ تماس بر روي اين گزينه ضربه بزنيد تا اين قابليت روشن يا خاموش شود. اگر در حالت On (روشن) باشد به طور خودكار به تماس دريافتي و پيامك ها اعلان مي دهد.
            

            
            

 

بازخورد مقاله

1. به طور كلی، این مقاله چقدر رضایت شما را برآورده كرده است؟
1. چرا این مطلب مشكل تان را حل نكرد؟

وارد كردن كاراكترها از سمت چپ: 500 / 500