Skip to Contents
بستن

کتابخانه راهنما

یافتن اطلاعات كمكی برای محصول ال جی

با استفاده از گزینه های جستجو، در مورد نصب محصول، نگهداری و عیب یابی بیاموزید

در هنگام نشتي آب چه مواردي را بايد بررسي كنم؟

  • سایر موارد
  • سایر موارد
  • عیب یابی
  • دستگاه‌های ماشین ظرفشویی
  • آخرین به روز رسانی 2015/06/16

 

 در هنگام نشتي آب چه مواردي را بايد بررسي كنم؟

 

 

 

  علت

 

 

در هنگام نشتي آب از ماشين ظرفشويي، لطفاً شلنگ هاي ورودي آب و شلنگ تخليه را بررسي نماييد.


همچنين در صورت استفاده از مواد شوينده مايع و جوش شيرين، به دليل ايجاد كف، نشتي حاصل مي شود.


لطفاً از تراز بودن ماشين ظرفشويي اطمينان حاصل نماييد.


   

 

 

  حل مشكل

 

 

1. براي بررسي شلنگ هاي آب ورودي، ابتدا شير آب و ساير شيرها را ببنديد. محكم بودن اتصالات را بررسي نماييد.

2. لطفاً اتصالات شل را سفت كنيد.

      


  

           

3. براي بررسي شلنگ تخليه، قسمت هاي مربوط به اتصال Y در زير سينك را بررسي كنيد.

 

      
 

          

 

4. لطفاً اتصالات شل را سفت كنيد.

5. در صورت تراز نبودن دستگاه، آن را تراز كنيد.

بازخورد مقاله

1. به طور كلی، این مقاله چقدر رضایت شما را برآورده كرده است؟
1. چرا این مطلب مشكل تان را حل نكرد؟

وارد كردن كاراكترها از سمت چپ: 500 / 500