Skip to Contents
بستن

کتابخانه راهنما

یافتن اطلاعات كمكی برای محصول ال جی

با استفاده از گزینه های جستجو، در مورد نصب محصول، نگهداری و عیب یابی بیاموزید

وقتي دستگاه داخلي تراز نيست، چه بايد كرد؟

  • سایر موارد
  • سایر موارد
  • عیب یابی
  • سیستم‌های تهویه مطبوع دیواری (اسپلیت)
  • آخرین به روز رسانی 2015/08/06

وقتي دستگاه داخلي تراز نيست، چه بايد كرد؟

 

  ايراد

    دستگاه داخلي تراز نيست

 

  علت 

كمي مايل بودن دستگاه داخلي نشانه ايراد نيست و در عين حال به تخليه بهتر آب كمك مي كند.

 

  حل مشكل

1. مطمئن شويد كه دستگاه بيش از حد به يك سمت متمايل نشده است.

2. مطمئن شويد سمتی  كه شلنگ تخليه متصل شده است در مقايسه با طرف ديگر پايين تر است.

.

            

< دستگاه را كمي مايل نصب كنيد >

بازخورد مقاله

1. به طور كلی، این مقاله چقدر رضایت شما را برآورده كرده است؟
1. چرا این مطلب مشكل تان را حل نكرد؟

وارد كردن كاراكترها از سمت چپ: 500 / 500