AC18BK

کتابخانه راهنما

موضوع

 • Video Contents
  عیب یابی
  نشتي آب از دستگاه بيروني
 • Document Contents
  عیب یابی
  دستگاه كنترل از راه دور كار نمي كند. چرا؟
  دستگاه كنترل از راه دور كار نمي كند. چرا؟ ◄ زماني كه دستگاه كنترل از راه دور فقط در نزديكي كولر گازي كار مي كند. علتدستگاه كنترل از راه دور فقط در نزديكي كولر گازي كار مي كند. ايرادوقتي فاصله دستگاه كنترل از راه دور از كولر گازي زياد باشد، ...
 • Document Contents
  عیب یابی
  براي محفاظت از دستگاه بيروني چه كار بايد كرد؟
  براي محفاظت از دستگاه بيروني چه كار بايد كرد؟ دستگاه بيروني در معرض باران و ساير موارد است ايراددستگاه بيروني در معرض برف و باران است. حل مشكل1. از انجايي كه دستگاه بيروني مانند اتومبیل براي استفاده در خارج از منزل طراحيشده است، بنابر اين ب...
 • Document Contents
  عیب یابی
  چرا پس از خاموش كردن دستگاه داخلي، دستگاه بيروني همچنان به كاركردن ادامه مي دهد؟
  چرا پس از خاموش كردن دستگاه داخلي، دستگاه بيروني همچنان به كاركردن ادامه مي دهد؟ ايراددستگاه بيروني حتي پس از خاموش كردن دستگاه داخلي به كاركردن ادامه مي دهد. علتپس از خاموش شدن فن (دستگاه داخلی ) ، پروانه فن بلافاصله متوقف نمي شود.پس از خا...
 • Document Contents
  عیب یابی
  چرا كولر گازي در هنگام كار متوقف مي شود؟
  چرا كولر گازي در هنگام كار متوقف مي شود؟ ايرادكولر گازي در هنگام كار متوقف مي شود يا قابل روشن شدن نيست. علت 1. وقتي چندين دستگاه به يك سه راهي برق متصل شوند، دستگاه به دليل جريان زياد،متوقف شده يا خاموش مي شود چرا كه فيوز الكترونيكي به منظ...
 • Document Contents
  عیب یابی
  دستگاه در حالت سرمایش کار نمی کند
  ابتدا باید چک شود حالت سرمایش روی کنترل انتخاب شده است است یا نه ؟( شکل برف روی کنترل )1- دما در مد سرمایش بین 18درجه تا 30ذرجه سانتی گراد قابل انتخاب می باشد ، هرچهبه دمای 18 درجه نزدیک شویم ، برودت(سرما) بیشتر تولید می گردد .2- در مدل های...
موارد بیشتر