LGE975.AAREBL

کتابخانه راهنما

موضوع

 • Video Contents
  عیب یابی
  استفاده کنیم Smart Shareچگونه از
  SmartShare این امکان را به شما میدهد که دستگاه های مجاور برای انتقال فایل هایچندرسانه ای (تصاویر، موزیک ها یا فیلم ها) به گوشی شما متصل شود .
 • Document Contents
  عملکرد
  PC Suite ارتقاء (به روز رساني) نرم افزار از طريق
  ارتقاء (به روز رساني) نرم افزار از طريق PC Suite موارد بررسي ■نرم افزار PC suite با استفاده قابل ارتقاء است. نحوه راه اندازي ■نحوه بررسي براي ارتقاء1. با استفاده از يك كابل USB، نرم افزار PC Suite و دستگاه را به يكديگر متصلكنيد.2. در زبانه ...
 • Document Contents
  عیب یابی
  چگونه مي توانم بدون رايانه، نرم افزار گوشي همراه را ارتقاء دهم؟
  چگونه مي توانم بدون رايانه، نرم افزار گوشي همراه را ارتقاء دهم؟ ايرادوقتي گوشي همراه تان داراي مشكل نرم افزاري است (به ليست ايرادهاي زير مراجعهنماييد) لطفاً از طريق FOTA آن را به آخرين ويرايش نرم افزاري به روز رساني كنيد. - گوشي هنگام درياف...
 • Document Contents
  عملکرد
  برای دیدن صفحه تلفن هوشمند بر روی تلویزیون از کدام کابل باید استفاده شود؟
  برای دیدن صفحه تلفن هوشمند بر روی تلویزیون از کدام کابل باید استفاده شود؟ روش استفاده کابلی که همراه گوش برای انتقال داده ها ی USB و شارژ کردن طراحی شده.چنانچه از خروجی تصویر به تلویزیون پشتیبانی نکند در هنگام اتصال قابل شناسایینیست.گوشی ها...
 • Document Contents
  عملکرد
  [LG Bridge] چگونه مي توانم گوشي همراه را به يك رايانه متصل كنم؟
  [LG Bridge] چگونه مي توانم گوشي همراه را به يك رايانه متصل كنم؟ نحوه استفاده1. استفاده از قابليت به روز رساني نرم افزار و LG Backup براي اين كار بايد با استفاده از كابل USB ، گوشي تان را به رايانه متصلكنيد. وقتي با كابل USB گوشي را به رايان...
 • Document Contents
  عملکرد
  آيا مي توان تعداد صفحات را تغيير دهم؟
  آيا مي توان تعداد صفحات را تغيير دهم؟ شما مي توانيد تا هشت صفحه از جمله Smart Board را به گوشي تان اضافه كنيد. هر طوركه راحت باشيد مي توانيد آنها را تغيير دهيد. نحوه استفادهدر تنظيمات پيش فرض داراي 3 صفحه هستيد. شما مي توانيد برنامه هاي كار...
موارد بیشتر