ویدیوهای مفید درباره محصول LG خود را پیدا کنید ویدیوهای مفید درباره محصول LG خود را پیدا کنید

ویدئوهای آموزشی

ویدیوهای مفید درباره محصول LG خود را پیدا کنید

ال جى webOSبه صورت دستی در Netfilx نحوه تنظیم

عیب یابی

 

*سئوالات لازم