Atrodiet noderīgu informāciju par savu LG produktu mūsu palīdzības bibliotēkā. Atrodiet noderīgu informāciju par savu LG produktu mūsu palīdzības bibliotēkā.

Palīdzības bibliotēka

Atrast noderīgu informāciju par Jūsu LG produktu

Kad ieslēdzu televizoru, ekrānā ir redzams uzraksts "No signal" (Nav signāla).

Traucējummeklēšana
Tas nozīmē, ka ievades avots, kuru skatījāties pēdējo, ir izslēgts vai atvienots.
*Obligāts jautājums