Atrodiet noderīgu informāciju par savu LG produktu mūsu palīdzības bibliotēkā. Atrodiet noderīgu informāciju par savu LG produktu mūsu palīdzības bibliotēkā.

Palīdzības bibliotēka

Atrast noderīgu informāciju par Jūsu LG produktu

Ko darīt ja veļas mašīnas displejā parādās CL kļūda?

Darbība

Bloķēšana no bērniem.

CL jeb Child Lock bloķē visas paneļa pogas izņemot POWER pogu. Strāvas atslēgšana nenoņem blokādi.

Lai noņemtu blokādi ir vienlaicīgi nospiediet un pieturiet divas Opciju pogas, kuras atzīmētas ar slēdzeni. Pēc atbloķēšanas atskanēs signāls un ekrānā parādīsies atlikušais laiks.

*Obligāts jautājums