Skip to Contents

LG Electronics izstādē CES 2019 iepazīstina ar nākamās paaudzes televizoru, pre-zentējot pasaulē pirmo izritināmo OLED televizoru. LG SIGNATURE OLED TV R (modelis 65R9) piedāvā jaunu televizora jēdziena formulējumu ar mainīgas formas fak-toru, kas iespējams vien ar uzņēmuma nozarē vadošo OLED tehnoloģiju. LG elpu aiz-raujošais produkts ir kas vairāk nekā tikai inženierijas iespēju demonstrācija. Tam ir ne-pārspējama attēla un skaņas kvalitāte, kas televizora skatītājiem sniedz bezgalīgas iespē-jas, veidojot savu ideālo skatīšanās telpu.

Kopš mūsdienu ēras pirmsākumiem televizoru ekrānu izmēri ir pakāpeniski palielinājušies, pieaugot izšķirtspējai un patērētāju pieprasījumam pēc labākas skatīšanās pieredzes. Cenšoties radīt lielus televizorus mazāk uzkrītošus, ražotāji savā starpā sacenšas, izstrā-dājot pēc iespējas plānākus ekrānus, koncentrējoties uz dizainu, kas ir pēc iespējas ne-uzbāzīgāks.


LG OLED TV R


Pērn tirgū laižot LG SIGNATURE OLED TV W, LG atteicās no televizoru tradicionālā koncepta, koncentrējoties uz ekrāna vienkāršību. LG pierādīja, ka par tapetes televizoru nodēvētā ierīce spēj vienlaikus nodrošināt veiktspēju, izsmalcinātību un pievilcību. LG jaunākie pūliņi paceļ šo sasniegumu pilnīgi jaunā līmenī. LG ir radījis televizoru ar ekrānu, kas šķietami maģiski uzrodas un izzūd, sniedzot revolucionāru inovāciju, kas nepakļaujas loģikai. "R" jaunajā LG SIGNATURE OLED TV R norāda uz revolūciju mājas izklaidē un telpas pārveidošanu, pateicoties tā spējai ar vienas pogas spiedienu pacelties un saritināties.

Izritināmais OLED televizors ir patiesi revolucionārs. Tas atbrīvo lietotājus no sienas ierobežojumiem un sniedz iespēju veidot pašiem savu personīgo telpu. LG SIGNATU-RE OLED TV R var pārveidot tā, lai piedāvātu trīs dažādas skatīšanās iespējas – Full View, Line View un Zero View. Šī opcija ļauj klientiem izmantot televizoru veidos, kas pirms OLED tehnoloģijas attīstības nebija iespējami.


ar_lv-lg-oled-tv-r-3.jpg


Full View nodrošina lielekrāna skatīšanās pieredzi, atklājot pilnīgas kontrasta, izteik-smīguma un reālisma iespējas, ar kurām asociējas visi LG televizori. Satriecošā AI attēla un skaņas kvalitāte, ko nodrošina LG otrās paaudzes α (Alpha) 9 inteliģentais procesors un padziļinātās mācīšanās algoritms, novieto šo elpu aizraujošo televizoru savā per-sonīgajā segmentā. Lietotāji var izmantot savu ierasto runas valodu, lai veiktu nepiecie-šamās darbības ar Amazon Alexa, kas ir jauns papildinājums 2019. gada LG AI televi-zoru klāstā, tāpat kā atbalsts Apple AirPlay 2 un HomeKit. Pateicoties AirPlay 2 atbal-stam, lietotāji var atskaņot video no iTunes un citām video aplikācijām, kā arī klausīties mūziku un aplūkot attēlus tieši no savām Apple ierīcēm LG SIGNATURE OLED TV R televizorā. Ar Apple HomeKit atbalstu klienti spēs kontrolēt savu LG televizoru, izman-tojot Home aplikāciju vai Siri.

Line View ļauj LG SIGNATURE OLED TV R daļēji saritināt, nodrošinot iespēju pār-valdīt atsevišķas darbības, kurām nav nepieciešams pilna apjoma televizora ekrāns. Line View režīmā lietotāji var izvēlēties tādas funkcijas kā Clock, Frame, Mood, Music un Home Dashboard. Izmantojiet Clock funkciju, lai aplūkotu pulksteni un pārbaudītu laik-apstākļu prognozes, Frame funkciju, lai baudītu ģimenes fotogrāfijas, kas kopīgotas no viedtelefona, vai Mood funkciju, lai radītu relaksētāku gaisotni.


LG OLED TV R


Zero View režīmā visas LG SIGNATURE OLED TV R 65 collas tiek paslēptas skatam, paslēpjoties televizora pamatnē. Pat Zero View režīmā lietotāji var baudīt mūziku un citu audio saturu ar 4.2 kanālu, 100W uz priekšu vērsto Dolby Atmos skaņas sistēmu. Premium izcelsme ir skaidri jūtama visā ierīcē, sākot no matēta alumīnija ietvara un beidzot ar kvalitatīvu vilnas skaļruņu pārklāju, ko radījis Dānijas Kvadrat.