Skip to Contents

LG Electronics (LG) un Microsoft noslēguši vienošanās memorandu, lai atbalstītu un at-tīstītu LG autonomās vadības automobiļu un informācijas un izklaides sistēmu biznesu. Šīs partnerības nosacījumi paredz, ka LG paātrinās automašīnu nozarei paredzētās digi-tālās platformas transformāciju, paralēli LG nākotnes pašbraucošās sistēmas program-matūrai izmantojot Microsoft Azure mākoņdatošanas un mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Šī automašīnu nozarei paredzētā digitālā platforma tiek uztverta kā nozīmīga LG izaug-smes veicinātāja.

LG izmantos Microsoft zināšanas mākslīgā intelekta jomā, lai uzlabotu uzņēmuma iz-strādāto vadītāja atbalsta sistēmu (Advanced Driver Assistance Systems jeb ADAS), au-tovadītāja uzraudzīšanas kameru (Driver-Status Monitoring Camera jeb DSM) un daudzfunkcionālo priekšējo kameru, kā arī lai iestrādātu Microsoft virtuālā atbalsta risi-nājumu akseleratoru LG informācijas un izklaides sistēmās. Pateicoties Azure Data Box pakalpojumam, braukšanas laikā ievāktos datus iespējams arī automātiski lejupielādēt, lai radītu bibliotēku, kas palīdz autonomās braukšanas programmatūrai kļūt vēl gudrākai.

ar_lv-lg-micrasoft-ces-2019-2.jpg

Turklāt LG plāno izveidot inovatīvu digitālās attīstības un testēšanas iestādi, kurā tiks izmantotas modernākās tehnoloģijas. Augstas veiktspējas skaitļošana (HPC) un grafikas procesors (GPU), ko atbalsta Microsoft Azure, būtiski samazinās laiku, kas nepieciešams, lai LG mākslīgā intelekta autonomās braukšanas programmatūra mācītos un attīstītos. Pateicoties Azure, autonomās braukšanas sistēmām ceļa un satiksmes modeļu aptveršanai būtu nepieciešamas vien dažas minūtes, nevis vesela diena, kā tas ir šobrīd.

Azure var palīdzēt mākslīgā intelekta autonomās braukšanas programmatūrai iemācīties arī dažādus autovadītāju braukšanas paradumus, kā arī atpazīt un atšķirt gājējus un citus objektus. ADAS iestrādājot Azure atbalstītu mākslīgā intelekta autonomās braukšanas programmatūru, iespējams būtiski uzlabot DSM un daudzfunkcionālās priekšējās kame-ras veiktspēju.

Papildus spējai apmācīt mākslīgā intelekta autonomās braukšanas programmatūru Azure nodrošina arī ar balsi kontrolējamu virtuālā atbalsta risinājumu akseleratoru ar mākslīgā intelekta pakalpojumiem. Izmantojot Azure palīdzību, LG automašīnas informācijas un izklaides sistēma ļaus autovadītājiem braukšanas laikā viegli un ātri pārbaudīt informā-ciju par satiksmi, meklēt tuvumā esošos restorānus, ieslēgt iemīļotās dziesmas un daudz ko citu.

"Mēs ceram, ka Microsoft progresīvā mākoņdatošanas infrastruktūra apvienojumā ar LG strauji pieaugošo automašīnu komponenšu biznesu paātrinās autonomās braukšanas automobiļu nozares attīstību kopumā," norāda LG Vehicle Component Solutions Company prezidents Kims Jinjuņs (Kim Jin-yong). "Mēs esam pārliecināti, ka Microsoft un LG tehnoloģiju apvienošana radīs jaunu autonomās braukšanas automobiļu mākslīgā intelekta standartu."

"LG un Microsoft kopīgi var palīdzēt veidot transporta nākotni," saka Microsoft auto nozares struktūrvienības izpilddirektors Sandžejs Ravi. "Strādājot kopā, mēs varam sniegt iespējas autoražotājiem nodrošināt dažādu mobilitātes pieredzi, radīt jaunus pa-kalpojumus un ienākumu iespējas, kā arī ražot drošākus, inteliģentākus un ilgtspējīgākus transportlīdzekļus."