Skip to Contents
Sluiten

Vraag & Antwoord

Vind ondersteuningsinformatie over uw LG product

Lees meer over product installatie, onderhoud en troubleshooting door gebruik te maken van onze zoekopties.

Mijn koelkast maakt lawaai

  • Overige
  • Overige
  • Troubleshooting
  • Koelkasten
  • Laatste update 01/08/2012

Toelichting op geluiden die u hoort uit uw koelkast

Uw nieuwe koelkast maakt mogelijk geluid/lawaai, anders dan uw oude/vorige koelkast.  De meeste geluiden die u hoort, zijn normaal. Een harde ondergrond, vloer of de plaats waar de koelkast is geplaatst kan een geluid veroozaken.

De volgende onderwerpen beschrijven mogelijke oorzaken van geluid:

• De timer voor het ontdooiien geeft een klikgeluid  op het moment dat het ontdooiprogramma begint en eindigt.  De thermostaat (of koelkastbediening,  afhankelijk van uw model) zal ook een klikgeluid maken wanneer deze uit of aangedraaid wordt.

Een ratelend geluid kan afkomstig zijn van de stroom van de koelkast, het waterlevel of spullen die op de koelkast staan.

• Uw koelkast maakt efficient gebruik van stroom om uw voedingsartikelen op de gewenste temparatuur te behouden. De hoge efficiency-compressor kan ertoe bijdragen dat uw nieuwe koelkast langer meegaat dan uw oude waarbij mogelijk een schel geluid wordt waargenomen.

• U hoort mogelijk de ventilatormotor draaien, die de lucht door de koelkast- en vriezeronderdelen blaast.

• Elke cyclus van het koelprogramma die begint of is afgelopen kan een borrelend of rinkelend geluid weergeven, dit komt door het blazen in de koelkast.

• Krimpen en uitzetten van de binnenwanden van de koelkast kan een knallend geluid weergeven.

• Water dat druipt op de ontdooiingsverwarming tijdens een ontdooicyclus, kan een sissend geluid weergeven.

• U hoort mogelijk lucht die over condensorventilator blaast.

 • U hoort mogelijk het water lopen naar de afvoer tijdens de ontdooicyclus.

 • Indien uw koelkast trillingen of een ratelend geluid weergeeft, rust de koelkast mogelijk niet stevig op de vloer. De vloer is zwak of oneffen of stelpoten dienen aangepast te worden.

Artikel Feedback

Q1. Hoe tevreden bent u over het algmeen met de verkregen informatie?
Q1-1. Wat is de reden dat u ontevreden bent met deze informatie?

Aantal resterende karakters: 500 / 500