Continue to content

Algemene Verkoopvoorwaarden

LG Electronics’ Online shop van de site www.lg.com/nl (hierna “de Site”)

Datum laatst bijgewerkt: 22/04/2021

De identiteit van de ondernemer van deze Algemene verkoopwaarden is LG Electronics Benelux Sales B.V., gevestigd aan Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen; geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam nummer 39091823, BTW nummer NL814979567B01 (hierna "LG").
E-mail contactadres https://www.lg.com/nl/ondersteuning/email

Telefoonnummer:+31 (0)900 543 54 54 (lokaal tarief). Maandag t/m vrijdag 8:30 - 18.00 uur met uitzondering van feestdagen.

LG beheert de Site en het productaanbod van LG (hierna de "Producten") en diensten (hierna de "Diensten") die op de Site worden aangeboden, evenals de verwerking van bestellingen (levering, retourzendingen, klantenservice, enz.).

Om betalingen via onze webshop te kunnen verwerken gebruiken wij een Payment service provider.
Uw gegevens zoals naam, betaalmethode en bankrekeningnummer worden gedeeld met deze partner.
Dit is Search Engine Netherlands B.V., Zuidplein 126, 1O77 XV Amsterdam, kvk nummer 81351577.
Search Engine Netherlands B.V., (hierna "SEB" genoemd) treedt op als een door LG geautoriseerde serviceprovider en zorgt als zodanig voor het innen van betalingen, facturen en terug stortingen.

Preambule

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna "AV" genoemd) zijn van toepassing op elk aanbod en
elke tot stand gekomen overeenkomst voor de verkoop van LG-producten aan klanten op de Site,
evenals de levering van de producten.

Klanten dienen een natuurlijke persoon te zijn van tenminste achttien (18) jaar oud (i) met volledige
wettelijke bevoegdheid om deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer, (ii) te bestellen op de
Site (iii) beschouwd als een consument; namelijk handelen voor doeleinden die niet vallen onder
uitoefening van een beroep of bedrijf en (iv) woonachtig op het grondgebied van de Europese Unie.

1 - Bestelling

1.1. Om een bestelling te plaatsen, moet u verbinding maken met "de Site" en kunt u als gast aankopen zonder dat u zich hoeft te registreren met een LG account of u kunt met een LG account dat u vanaf de Site hebt aangemaakt aankopen doen. Om een LG account aan te maken, dient u een registratieformulier in te vullen dat toegankelijk is op "de Site". Uw e-mailadres is uw gebruikersnaam en u moet een wachtwoord aanmaken. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en u bent als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van uw account totdat deze wordt gedeactiveerd. Deze informatie is nodig voor het beheer van bestellingen en onze commerciële relatie.
U stemt ermee in om correcte en volledige informatie te verstrekken.

1.2. De order wordt bevestigd op het moment van validatie van uw bestelling. De foto's van de producten zijn bedoeld ter illustratie. We nodigen u uit om de beschrijving van elk product te raadplegen voor zijn essentiële kenmerken, beschikbaar in het gedeelte "Productkenmerken" dat op elke productpagina wordt weergegeven.

1.3. Productkeuze: Na het lezen van de essentiële kenmerken van het Product, moet u de Producten selecteren die u wenst te bestellen, en deze vervolgens aan uw winkelmandje toevoegen. U heeft dan de keuze om verder te winkelen of direct naar uw winkelwagen te gaan. U kunt de samenvatting van uw bestelling raadplegen en vervolgens overgaan tot bevestiging van deze.

1.4. Leveringswijze: Bij het bevestigen van uw bestelling kent u de leveringswijze met betrekking tot het (de) gekozen Product (en) zoals gedefinieerd in Artikel 6 van deze AV.

1.5. Bevestiging van uw bestelling: Door op de knop aan het einde van het bestelproces te klikken, evenals op het selectievakje, verklaart u de bestelling te accepteren, in het bijzonder de prijs van het / de Product (en) die u moet betalen en de al deze AV.

1.6. Na goedkeuring van uw bestelling, ontvangt u op het e-mailadres dat u op het registratieformulier hebt opgegeven een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling en een samenvatting van de informatie van uw bestelling.

1.7. Account deactiveren: in geval van niet-naleving van deze AV, kan LG uw account van rechtswege en zonder compensatie deactiveren. In het geval van een ernstige inbreuk of duidelijke fraude van uw kant, wordt uw account gedeactiveerd zonder formaliteit, vertraging of compensatie.
Als u uw account wilt deactiveren, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen of kunt u dit zelf doen door verbinding te maken met de site in het gedeelte "Mijn profiel". Indien dit niet lukt, kunt u altijd contact met de klantenservice opnemen.

2 - Prijs

2.1. De prijzen van de Producten zijn aangegeven in euro's inclusief alle belastingen (BTW + andere belastingen en heffingen).

2.2. De prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar de producten zullen worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment van bevestiging van uw bestelling.

2.3. De producten worden pas uw eigendom als de prijs volledig is betaald. We herinneren u eraan dat op het moment dat u de bestelde Producten fysiek in bezit neemt, het risico van verlies of beschadiging van de Producten op u wordt overgedragen.

3 - Betaling

3.1. De bevestiging van uw bestelling impliceert uw verplichting om de aangegeven prijs te betalen.

3.2. U kunt uw aankopen op de volgende manieren betalen:
- VISA, MasterCard, Ideal, PayPal

We behouden ons het recht voor om de persoonsgegevens die door de Klant worden verstrekt, in het bijzonder de identiteit van de eigenaar van het gebruikte betaalmiddel te verifiëren om de afwezigheid van fraude te kunnen vaststellen. In dat geval kan de bestelling worden geannuleerd zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van enige andere actie van de bevoegde autoriteiten.

3.3. Creditcards worden geverifieerd en geautoriseerd door de financiële instelling waar ze zijn uitgegeven. Als de financiële instelling van de kaart de betaling niet toestaat, wordt de bestelling geweigerd.
In het geval van een meervoudige bestelling met uitgestelde levering, wordt het betaalde bedrag gefactureerd bij de eerste levering van uw bestelling.

3.4. Beveiliging: zowel de site als de bestel- en betalingssite zijn onderworpen aan een beveiligingssysteem. LG en zijn serviceprovider SEB hebben het SSL-coderingsproces (Secure Socket Layers) aangenomen dat alle gegevens met betrekking tot uw bestellingen beschermt (inclusief uw naam, adres, bankpasnummer en controlenummer) zodat de informatie die u communiceert met LG die verantwoordelijk is voor het opnemen van de bestelling en betalingen
worden beschermd tijdens hun verzending naar SEB. Een klein pictogram in uw browservenster dat een hangslot vertegenwoordigt, bevestigt dat u de beveiligde modus hebt geactiveerd.
Daarnaast hebben we ook alle versleutelings- en coderingsprocedures versterkt om alle gevoelige gegevens met
betrekking tot betaalmiddelen zo effectief mogelijk te beschermen.

3.5. U ontvangt uw factuur per e-mail. U moet de factuur bewaren als aankoopbewijs voor het uitoefenen van uw garantie, herroepings- en retourrecht van welke aard dan ook.

3.6 U bent verplicht om onjuistheden in enige opgegeven informatie, zoals bijvoorbeeld de verstrekte betaalgegevens zo snel mogelijk te melden.

4 – Herroepingsrecht / Bedenktermijn

4.1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen kosteloos de overeenkomst te herroepen. De wettelijke bedenktijd van 14 dagen geldt ook als het product is afgeprijsd en als u de verpakking openmaakt. Deze periode begint te lopen vanaf het feitelijk bezit van het pakket door u of door een derde partij anders dan de vervoerder en aangewezen door de
Klant, of, indien de bestelling in meerdere pakketten is afgeleverd, na de dag waarop de Klant fysiek bezit van het laatste pakket neemt. Als deze termijn afloopt op een zaterdag, zondag of een feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,
inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze
voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)
onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw
beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde
betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk
anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht.

4.2. Voorwaarden voor het uitoefenen van het herroepingsrecht: In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde periode van veertien (14) dagen, wordt alleen de prijs (inclusief bezorgkosten en zonder de kosten voor retour verzending) van het gekochte Product terugbetaald.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen kunt u uw herroepingsrecht uitoefenen:

- Ofwel door in te loggen in het klantengedeelte van de Site met uw e-mailadres en wachtwoord en op de knop "Terug" te klikken;

- Of door het standaardformulier voor herroeping in bijlage 1 in te vullen.

- Voor elke andere ondubbelzinnige verklaring die de bestelling vermeldt waarop deze herroeping betrekking heeft, kunt u contact opnemen met de Klantenservice.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.lg.com/nl bij “mijn bestelling”. Indien u klikt op “mijn bestelling” kunt u het herroeppingsformulier vinden en invullen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Zodra het herroepingsformulier of de verklaring is verzonden naar LG Electronics Benelux Sales B.V., gevestigd aan Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland of via het verzoek tot herroeping gedaan met behulp van de "Terug" -knop op de Site, zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de daaropvolgende op de herroeping, een koerier het product ophalen in overeenstemming met het adres dat is opgegeven op het moment van de bestelling, of u ontvangt een retourbon om uw pakket op een afhaalpunt af te geven. Het product wordt binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na bevestiging van uw verzoek opgehaald. Indien u het zelf terugzend, dient u
het product zelf terug te zenden zo snel mogelijk binnen 14 dagen volgende op de dag van de ontvangstmelding van de herroeping. U dient het Product te retourneren met alle bijgeleverde accessoires, indien mogelijk in de originele staat en verpakking en conform de gegeven instructies.

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het Product en verpakking. U dient het Product uit te pakken of te gebruiken zover dit nodig is om aard, kenmerken en de manier waarop het Product werkt te kunnen ervaren. De Producten moeten intact en in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies, enz.) worden geretourneerd om ze in nieuwe staat opnieuw op de markt te kunnen brengen, en, indien mogelijk, vergezeld van een kopie van de factuur aankoop. In het geval van waardevermindering van het Product als gevolg van wijzigingen of gebruik die verdergaand dan nodig is om de aard, kenmerken en goede werking van het Product vast te stellen, kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

4.4. Restitutie: In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, ontvangt u de betaalde bedragen uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop LG het / de Product (en) heeft opgehaald, ontvangen en gecontroleerd via hetzelfde betaalmiddel als voor de bestelling is gebruikt. De controle van het product heeft betrekking op de staat van het Product (fout, defect, beschadigd en / of onvolledig).

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Retourzendingen onder rembours worden niet geaccepteerd.

5 - Productbeschikbaarheid

5.1. Aangezien de site is gereserveerd voor de verkoop van producten aan consumenten, is de site niet bedoeld voor de verkoop van producten in grote hoeveelheden. Als gevolg hiervan behoudt LG zich het recht voor om bestellingen van grote hoeveelheden van vier (4) Producten per winkelmandje te weigeren.

5.2. Onze productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, zolang de voorraad strekt en exclusief gerapporteerde uitzonderingen zoals promotionele acties.

5.3. Als het product dat u bestelt om redenen die buiten onze macht liggen, niet beschikbaar is of als het pas laat beschikbaar is in verhouding tot de levertijd die bij uw bestelling werd aangekondigd, zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen van de 'onbeschikbaarheid van het Product, of extra levertijd per e-mail.

5.4. Indien de aanvulling van het betrokken Product ongewoon lang of onmogelijk is, verbinden wij ons ertoe u aan te bieden om het bestelde Product te vervangen door een Product dat dezelfde prestaties biedt en waarvan de waarde gelijk is aan die van het originele Product. Als u deze vervanging weigert of als we u geen vervangend product kunnen leveren, wordt de bestelling voor dat product geannuleerd en wordt er geen overeenkomstige bankafschrijving uitgevoerd. De rest van uw bestelling blijft definitief.

6- Levering

6.1. De producten worden geleverd in Nederland op het afleveradres dat u tijdens het bestelproces hebt opgegeven. Het gebied waarin levering plaatsvindt is Nederland. "Leveringsinformatie" binnen 3 (drie) tot 7 (zeven) werkdagen na de orderbevestiging.

De levering van bestellingen wordt exclusief beheerd door PantosLogistics Benelux B.V. , Tupolevlaan 48 BG, 1119 NZ Schiphol-Rijk, leverancier van LG en de door Pantos gemandateerde bedrijven (Dyna Logic en UPS -vervoerders). Alle leveringen in Nederland zijn gratis.

De bezorgmethoden zijn als volgt onderverdeeld:

- Categorie 1: levering alleen aan de voet van het gebouw door UPS

- Categorie 2: levering over de drempel door Dyna Logic voor tv-producten (vanaf 42 inch), monitoren
(vanaf 34 inch).

- Categorie 3: Levering en Installatie (uitpakken, monteren, water- en / of elektra-aansluiting, ) aan
huis uitgevoerd door Dyna Logic voor OLED televisies (vanaf 55 inch),, Wasmachine, Droogtrommel
en Koelkasten.

Als er een of meer van de volgende leveringsbeperkingen zijn:

- vanaf de 4e verdieping zonder lift

- XL-levering (ongeschikte toegang in verhouding tot de afmetingen van het bestelde product)

Bij het maken van de afspraak moet u de vervoerder hiervan op de hoogte stellen

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om alle gegevens die nodig zijn voor een goede levering van uw bestelling exact en volledig in te vullen. Het onvermogen om de Producten op het afleveradres te bezorgen, bij gebrek aan informatie van u over de beperkingen en de noodzaak om een beroep te doen op specifieke leveringsmethoden, valt niet onder de verantwoordelijkheid van LG. In dat geval heeft u de mogelijkheid om de vervoerder te vragen om het Product terug te nemen onder uw herroepingsrecht of om de levering te accepteren zoals het is. De reden voor deze retourzending moet expliciet worden vermeld op de afleveringsbon.

De levertijd is afhankelijk van de vervoerder in overeenstemming met de onderstaande informatie.

Categorie 1: 3 tot 7 werkdagen:

Categorie 2 en 3: Levering op afspraak:

Pantos neemt zo snel mogelijk contact met je op om een bezorgafspraak met je te maken tussen 3 en 6 werkdagen vanaf de bevestiging van je bestelling. LG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor laattijdige levering uitsluitend te wijten aan onbeschikbaarheid van de klant na een afspraakvoorstel door de Pantos.

Als u niet thuis bent op het moment van bezorging:

Categorie 1 levering door UPS:

Het pakket wordt vervolgens afgeleverd bij het dichtstbijzijnde ophaal-punt en u krijgt bericht per email. U moet dan met een ID naar het aangewezen ophaal-punt gaan om het op te halen in overeenstemming met de instructies of het wordt herleverd op een andere dag.

Categorie 2 en 3 Levering op afspraak door Dynalogic:

Onze vervoerder neemt contact met u op om een nieuwe bezorgafspraak te maken. Besteller dient binnen 3 dagen een afspraak maken. Levering naar een ander land dan Nederland is niet mogelijk.

6.2. Terugname van uw oude apparaat: afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mag niet bij het ongesorteerde gemeentelijk afval worden weggegooid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en hun mogelijke effecten op het milieu en de menselijke gezondheid. Op uw verzoek bij het maken van een afspraak, kan de vervoerder uw oude elektrische of elektronische apparaat gratis terugnemen bij levering van het product dat als vervanging is gekocht (binnen de limiet van de hoeveelheid en het type apparatuur). Dit hoeft u alleen maar aan te geven bij het bestellen.

6.3. De levertijd staat vermeld op het besteloverzicht dat per e-mail wordt verzonden in overeenstemming met artikel 1.4 hierboven.

6.4. In elk geval heeft u, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in geval van laattijdige levering en na ingebrekestelling bij een aanmaning voor een redelijke termijn tot nakoming en de nakoming uitblijft, de mogelijkheid om het contract te beëindigen.

7 - Garanties

7.1. Wettelijke garanties

Alle producten die op de site te koop worden aangeboden, genieten van de wettelijke garantie op een deugdelijk product.

De bepalingen van dit artikel beletten u niet om gebruik te maken van het herroepingsrecht zoals voorzien in artikel 4 hierboven.

De verkoper is verplicht om goederen te leveren in overeenstemming met het contract. LG staat er voor in dat de producten in overeenstemming zijn met de vermelde specificaties en de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst toepasselijke wet en regelgeving.

7.2. Commerciële garanties

Bepaalde producten profiteren ook van een commerciële garantie die door LG wordt verleend,
bekend als de "fabrieksgarantie", waarvan de omvang, de duur en de gebruiksvoorwaarden variëren
naargelang de producten en die zijn opgenomen in het garantieboekje dat bij het product wordt
geleverd. De commerciële garantie laat de wettelijke garantie onverlet.

8 - Klantenservice

Voor alle informatie of vragen staat onze klantenservice tot uw beschikking. Zie voor meer informatie over de klantenservice artikel 11.

9 - Intellectuele eigendom

9.1 - Alle teksten, commentaren, werken, illustraties, werken en afbeeldingen die op de LG-site worden gereproduceerd of weergegeven, zijn strikt voorbehouden onder copyright en intellectueel eigendom en voor de hele wereld. Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving met betrekking tot Intellectuele Eigendom, is enkel gebruik voor privégebruik toegestaan onder voorbehoud van andere of zelfs meer beperkende bepalingen van deze wetgeving. Elke reproductie of volledige of gedeeltelijke weergave van de site of van alle of een deel van de elementen op de site is ten strengste verboden.

9.2 - De bedrijfsnamen, merken en onderscheidende tekens die op de site worden weergegeven, zijn beschermd onder het merkenrecht. De reproductie of weergave van alle of een deel van een van de bovengenoemde tekens is strikt verboden en moet onderworpen zijn aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de handelsmerkhouder.

9.3 - Bepaalde producten, zoals software in het bijzonder, zijn onderworpen aan persoonlijke en specifieke gebruiksrechten die kopieën, openbare uitzendingen en verhuur regelen. U dient de algemene voorwaarden van deze producten te respecteren en LG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat in deze context van de producten kan worden gemaakt.

9.4 - Niets in deze algemene voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als leidend tot enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten ten behoeve van de Klant of een derde partij.

9.5 - De Producten, evenals hun verpakking en accessoires, worden verkocht onder het merk LG of onder een merk dat behoort tot een van de bedrijven van de LG-groep.

10 - Aansprakelijkheid

De aangeboden Producten voldoen aan de huidige Nederlandse wetgeving. LG kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij de lokale autoriteiten na te gaan of u de Producten die u wilt bestellen, kunt importeren of gebruiken.

LG is niet verantwoordelijk voor enige schade die het gevolg is van misbruik van het product.

We herinneren u eraan dat het verstandig is om een back-up te maken van de gegevens in de gekochte Producten. LG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies van gegevens, bestanden of schade zoals gedefinieerd in de vorige paragraaf. Het geheel of gedeeltelijk niet kunnen gebruiken van de Producten, in het bijzonder als gevolg van incompatibiliteit van apparatuur, kan geen aanleiding geven tot enige compensatie of terugbetaling of het in twijfel trekken van de aansprakelijkheid van LG.

LG kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de klant niet in staat is om een bestelling te plaatsen als gevolg van de onbeschikbaarheid van de site of, als het invoeren van een bestelling wordt onderbroken, of in het geval van niet-beschikbaarheid van het product zodra de verbinding hersteld is.

11 - Toepasselijk recht - Geschillen - Klachtenbehandeling - Bemiddeling

Toepasselijk recht: Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. In geval van betwisting is de rechtbank te Amsterdam bevoegd.

Voor alle informatie, klachten of vragen staat onze klantenservice tot uw beschikking.

Ook voor het opvolgen van een bestelling, om het herroepingsrecht uit te oefenen of om een beroep te doen op garanties kunt u contact met ons opnemen met de Klantenservice.

Klachtenbehandeling: Voor eventuele klachten kunt u contact opnemen met de klantenservice: +31
(0)900 543 54 54 van maandag t / m vrijdag 8:30 - 18.00 uur met uitzondering van feestdagen (lokaal
tarief).

In overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op bemiddeling, moet elk geschil met betrekking tot een bestelling die bij LG op de Site is geplaatst, eerst worden doorverwezen naar Klantenservice. Alle klachten dienen zo snel mogelijk te worden gemeld onder duidelijke omschrijving van het probleem. Wij streven ernaar om de klacht binnen 48 uur mogelijk te behandelen.

Platform voor onlinegeschillenbeslechting: in overeenstemming met artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht, dat de onafhankelijke buitengerechtelijke geschillenbeslechting mogelijk maakt online tussen consumenten en professionals in de Europese Unie.

Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

12 - Persoonsgegevens

LG gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens zijn nodig voor het beheer van uw bestelling en voor het uitvoeren van de diensten, waarbij LG gebruik kan maken van derde partijen die LG hierin ondersteunen. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens vindt u in de sectie Privacy en cookie beleid: www.lg.com/nl/privacy.