We geven u hier LG-garantie-informatie We geven u hier LG-garantie-informatie

Garantie

We geven u hier LG-garantie-informatie

LG Electronics Benelux biedt een gratis reparatieservice voor al haar producten binnen de door de LG-garantie gestelde termijnen en voorwaarden. Reparaties onder deze fabrieksgarantie worden alleen uitgevoerd door LG haar eigen service center of door LG gecertificeerde externe service centers. Elk LG-product heeft zijn eigen garantievoorwaarden.
Hierbij is de huidige wet- en regelgeving m.b.t. productgarantie van toepassing en deze garantie laat de wettelijke rechten van de koper onverlet. Voor meer informatie over methode, voorwaarden, garantieperiode en uitsluitingen voor de fabrieksgarantie kunt u onderstaand document lezen. Als u gebruik wilt maken van de fabrieksgarantie neemt u hierover contact op met LG en/of de winkelier.
Hiermee kan uw product gratis worden gerepareerd in het geval van een defect in de werking, zolang het product is gebruikt zoals bedoeld door de fabrikant. De garantieperiode begint op de datum van aankoop van het product (de factuur dient als aankoopbewijs).

Neem direct contact op met onze klantenservice om uw defect te melden en een reparatie te regelen.

1 Voorwaarden van de fabrieksgarantie:

Deze garantie geeft recht op gratis reparatie (onderdelen, arbeid en voorrijkosten) van defecten in materiaal of fabricagefouten uitgevoerd door een geautoriseerd LG-servicecentrum (ASC).
De garantie dekt echter niet de kosten van het transport van het product naar LG of een ASC, noch de risico's verbonden aan het transport, tenzij uitdrukkelijk besteld of geregeld door LG.
De afzender moet ervoor zorgen dat het LG-product dat hij verzendt, veilig wordt verpakt voor transport.
Het defect wordt verholpen door reparatie of vervanging (onderdelen en apparaten) naar inzicht van LG.
Vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van LG. Ruilapparaten en vervangende onderdelen kunnen nieuw of gereviseerd zijn die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan nieuw.
De back-up van de gegevens en programma's die zijn opgeslagen of opgeslagen in een LG-product wordt niet gegarandeerd bij het uitvoeren van garantiewerkzaamheden.
Het uitvoeren van garantiewerkzaamheden, inclusief vervanging, leidt niet tot verlenging of nieuwe start van de garantieperiode.

2 Garantie periode

De standaard garantieperiode is 2 jaar(24maanden) tenzij anders gespecificeerd.

Garantie periode
Categorie Standaard garantie
Airconditioning
 • 2 jaar
Audio & Video & Hifi & Beamer
 • 2 jaar
Koelkast & vriezer
 • 2 jaar
Laptop
 • 2 jaar
Combimagnetron & Oven
 • 2 jaar
Mobiele Telefoon
 • 2 jaar
Monitor
 • 2 jaar
Stofzuiger (robot, snoerloze, snoer)
 • 2 jaar
Styler
 • 2 jaar
TV (OLED, LED, LCD)
 • 2 jaar
Wasmachine & Wasdroger
 • 2 jaar

Naast de standaard garantie kan het zijn dat er extra garantie door LG wordt aangeboden op specifieke modellen en onderdelen. Controleer hiervoor de specifieke garantievoorwaarden van het model dat u heeft gekocht.

3 Uitsluitingen voor garantie

 1. (1) Kosten door normale slijtage en verbruiksartikelen;
 2. (2) Defecten veroorzaakt door onjuist gebruik, behandeling, te veel gebruik of onjuiste installatie;
 3. (3) Schade veroorzaakt door verzending of onjuiste verpakking;
 4. (4) Indirecte gevolgen van een eventueel defect (apparaat niet kunnen gebruiken, gederfde winst, enz.);
 5. (5) Schade als gevolg van het niet opvolgen van de instructie van de fabrikant(LG), zoals onder ander vermeld in de gebruikershandleiding;
 6. (6) Pixeldefecten binnen foutklasse 2 volgens ISO-9241-307, tenzij anders vermeld in de productspecificatie;
 7. (7) Schade (bijv. krassen, deuken) veroorzaakt door externe invloeden, vloeistoffen, vallen, mechanische invloeden, chemische en kruidenproducten, nicotine- of vetafzettingen, ander vuiligheid, onjuiste montage, montage en/of gebruik van accessoires die niet zijn goedgekeurd door LG, etc.;
 8. (8) Commercieel gebruik van apparatuur
 9. (9) Aansluiting op onjuiste spanning of type stroom;
 10. (10) Onvoldoende of onjuiste ventilatie of andere redenen buiten de controle van LG;
 11. (11) Ingrepen door personen die daartoe niet bevoegd zijn en niet door LG zijn geautoriseerd.
 12. (12) Gebruik dat verder gaat dan normaal huishoudelijk gebruik;
 13. (13) Een defect dat niet tijdig gemeld is bij de LG klantenservice of verkoper;
 14. (14) LG is niet onmiddellijk in de gelegenheid gesteld om garantiewerkzaamheden uit te voeren;
 15. (15) Er zijn onderdelen verwerkt in het LG-product waarvan het gebruik niet is geautoriseerd door LG, of het LG-product is gewijzigd op een manier die niet is geautoriseerd door LG;
 16. (16) De voorschriften met betrekking tot correct gebruik, onderhoud en verzorging van het LG-product, zoals beschreven in de gebruikshandleiding zijn niet gevolgd;
 17. (17) Het serienummer bestaat niet, of is gewijzigd, geschrapt, verwijderd of anderszins onleesbaar gemaakt.
 18. (18) Het product is tweedehands gekocht.(Mogelijk kan de verkopende partij hierbij nog iets voor u betekenen.)

Reparaties buiten fabrieksgarantieperiode

Ook buiten de garantieperiode kan LG meestal een reparatie aanbieden bij een defect aan het product. Hiervoor kunt u na aanmelding van uw defect, bij onze klantenservice, een prijsopgave voor ontvangen. Dit geldt ook voor wanneer het defect niet binnen de garantievoorwaarden valt.

Garantie voor commerciële partijen

De algemene garantievoorwaarden zijn niet van toepassing voor zakelijk gebruik, wel kan het zijn dat er bij verkoop contractueel iets is afgesproken. Controleer dit en neem dan eventueel contact op met de verkopende partij. U kunt altijd contact opnemen met LG om te informeren voor een reparatieverzoek met prijsopgave.