Kjøleskap
  • En høyere hastighet (opptil 120 hz) på LG Dual Inverter Compressor™ muliggjør 40 % raskere avkjøling.

*Testing utført av TUV viser at LGs klimaanlegg med inverter (US-Q242K*) kjøler opptil 40 % raskere enn LGs klimaanlegg uten inverter (TS-H2465DAO).
*Testing utført av TUV viser at LGs klimaanlegg med inverter (US-Q242K*) sparer opptil 70 % mer strøm enn LGs klimaanlegg uten inverter (TS-H2465DAO).
*I henhold til LGs interne tester er støynivået på LGs klimaanlegg med dobbel inverter mindre enn 19 dBA (modell V10API).

Møt LGs klimaanlegg

Sammenligning

0