Skip to Contents
Zamknij

Biblioteka pomocy

Znajdź materiały informacyjne dotyczące Twojego produktu LG

Skorzystaj z wyszukiwarki i dowiedz się więcej o obsłudze i możliwościach produktów LG.

[LG webOS TV] Rozpoznawanie głosu Voice Mate

  • Inne
  • Inne
  • Obsługa
  • Telewizory
  • Ostatnia aktualizacja 03/07/2015

[LG webOS TV] Rozpoznawanie głosu Voice Mate

 

function Co to jest rozpoznawanie głosu Voice Mate?

 

             Rozpoznawanie głosu  pozwala na wyszukiwanie programów i treści oraz uruchomianie szeregu funkcji LG webOS telewizora za pomocą głosu.

 

 

how to use Jak używać Voice Mate

 

             1. Naciśnij voice mate na pilocie TV.

             2. Wymów komendę operacji którą chcesz wykonać gdy okno informacji Mate Voice jest otwarte w prawym dolnym rogu ekranu.

                 Treść komendy jest wyświetlana i jednocześnie aktywuje się  funkcja Voice Mate.

 

                 voice

                 voice matepoint

 

             3. Kiedy operacja jest zakończona, pojawi się lista wyników, jak pokazano poniżej.

                  wybierz właściwą opcję lub wyszukaj ponownie naciskając przycisk mic .na pilocie Magic .

 

                 voice

 

             ● Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.

             ● Musisz właściwie ustawić rozpoznawanie języka dla wybranego kraju, aby korzystać z Voice Mate.

 

            Dostępne funkcje wykorzystujące Voice Mate

                         Możesz uzyskać dostęp do różnych funkcji telewizora, za pomocą Voice Mate.

 

               Oglądanie TV 

               Zapisywanie programów lub przełączanie programów i regulacja głośności.

               np., "Volume up/down." / "Go to programme OOO(Numer)." / "Go to OOO(nazwa programu)."

 

               Konfiguracja

               Przełączanie sygnału wejściowego lub konfigurowanie TV.

               np., "HDMI1" / "Picture Settings" / "Sound Settings" / "Sleep Timer"

 

               Skróty

               Umożliwia uruchamianie aplikacji w odbiorniku.

               np., "TV Guide" / "Programme Info" / "YouTube" / "Device Connector"

 

               Wyszukiwanie programów

               [Dostępne tylko w niektórych krajach.]

               Wyszukiwanie kanałów TV lub informacji o tych kanałach.

               np., "Look up sports programmes." / "What soap operas are playing on the weekend." / "Find soap operas with OOO(Actor)."

 

               Wyszukiwanie Video 

               [Dostępne tylko w niektórych krajach.]

               Wyszukiwanie zawartoci video.

               np., "Recommend something new." / "YouTube search OOO(nazwa kanału)."

 

               Wyszukiwanie informacji

               [Dostępne tylko w niektórych krajach.]

                Wyszukiwanie  prognozy pogody i przeglądanie Internetu.

                 np., "Search for OOO(Szukaj słów) w Internecie." / "How's the weather in OOO(Miasto)?"

 

                ● Niektóre funkcje są dostępne tylko w niektórych krajach.

                ● Aby wyświetlić listę wyników wyszukiwania, naciśnij przycisk down arrow na pilocie Magic w czasie wyświetlania informacji Voice Mate .

                ● Przykładowy tekst może różnić się od funkcji telewizora. Aby zobaczyć listę komend głosowych obsługiwanych funkcji,

                    naciśnij pokrętło (OK), gdy zostanie pokazane okno funkcji rozpoznawania głosu.
.

 

             Ostrzeżenia dotyczące funkcji Voice Mate

               ●Aby korzystać z każdej funkcji Voice Mate, należy ustawić opcje, takie jak sieci komuterowe, programy i region. W przeciwnym razie, funkcjonalność Voice Mate jest  częściowo ograniczona.

               ● Nie można korzystać z funkcji przełączania programu na niektórych programach, gdy sieć komputerowa nie jest podłączona.

               ● Jeśli telewizor jest podłączony do sieci, należy zgodzić się z warunkami korzystania z rozpoznawania mowy.

               ● Język rozpoznawania głosu  można zmienić w home settings advanced setting Ogólne  Język  ►Język rozpoznawania głosu.

               ● W zależności od kraju, Voce Mate może być używane bez określania regionów lub programów.

               ● Szybkość rozpoznawania głosu  może się różnić w zależności od cech użytkownika (głos, wymowa, intonacja i prędkość) i środowiska (hałas i głośność TV).            

               ● Aby poprawić dokładność rozpoznawania mowy, należy mówić wyraźnie i głośno około 10 cm od mikrofonu Magic Remote.

               ● Jeśli głos nie został prawidłowo rozpoznany, Voice Mate  może działać niezgodnie z  intencjami obsługi.

               ● Podczas korzystania z Voice Mate, po podłączeniu dekodera do telewizora z LG webOS,

                   radzimy skierować pilota Magic kierunku dekodera po rozpoznaniu polecenia głosowego.                

Opinia o tym artykule

Pyt 1. Jak bardzo zadowolony(-na) jesteś z użyteczności tej informacji?
Pyt 1-1. Dlaczego jesteś niezadowolony(-na) z użyteczności uzyskanych informacji?

Pozostało znaków: 500 / 500