W celu prawidłowego wyświetlania witryny LG.com trzeba użyć inną przeglądarkę lub zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do nowszej wersji (IE9 lub nowsza).

Witryna LG.com wykorzystuje technikę Responsive Web Design (RWD), dzięki czemu dostosowuje swój wygląd do wielkości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana. W celu optymalnego wykorzystania możliwości witryny LG.COM, prosimy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer 8 lub starszej, musisz skorzystać z innej przeglądarki, takiej jak Firefox lub Chrome albo zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do nowszej wersji (IE9 lub nowsza).

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer 9 lub nowszej, wyłącz w niej „Ustawienia widoku zgodności”. W tym celu:

  • Prawym przyciskiem myszy kliknij górną część okna przeglądarki i upewnij się, czy jest wybrana opcja „Pasek menu”.
  • Z paska menu wybierz „Narzędzia”, a następnie „Ustawienia widoku zgodności”.
  • W rozwijanym menu usuń zaznaczenia wszystkich trzech pól wyboru, a następnie kliknij „Zamknij”.
  • Okno przeglądarki zostanie automatycznie odświeżone i będzie można rozpocząć przeglądanie witryny.
Przejdź do spisu treści

UŁATWIENIA DOSTĘPU

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie opisano funkcje ułatwień dostępu dostępne w systemie Windows, przeglądarkach internetowych lub na stronie LG.COM, pozwalające użytkownikom na łatwiejsze korzystanie z witryny LG.COM.
Osoby, które zamiast myszy używają klawiatury lub urządzeń ułatwiających dostęp, prosimy o wybranie zakładki „Skróty klawiaturowe”. Osoby mające problemy ze wzrokiem, prosimy o wybranie zakładki „Osoby niedowidzące”. Osoby mające problemy ze słuchem, prosimy o wybranie zakładki „Osoby niedosłyszące”.

Użyj pomijania bloków (Bypass Blocks)

1 Po wyświetleniu strony LG.com, naciśnij tabulator na klawiaturze. Zostanie wyświetlony odnośnik „Przejdź do treści”. Aby przejść bezpośrednio do głównej treści, naciśnij Enter.

2 Gdy jest wyświetlana strona LG.com, dwukrotnie naciśnij tabulator na klawiaturze. Zostanie wyświetlony odnośnik „Przejdź do następnego menu”. Aby przejść bezpośrednio do następnego menu, naciśnij Enter.

Użyj kalendarza

1 Gdy zostanie wybrane okno z ikoną kalendarza, pojawia się warstwa kalendarza. Do poruszania się po warstwie kalendarza służą klawisze tabulator lub Shift + tabulator na klawiaturze.

2 Jeżeli po otwarciu warstwy kalendarza i aktywowaniu klawisza ze strzałką nie zostanie wybrana data, to przed wybraniem innej daty w kalendarzu zostanie ustawiona data dzisiejsza.

3Aby wyświetlić widok miesiąca, po otwarciu warstwy kalendarza naciśnij klawisze Shift + strzałka.

4Aby wyświetlić widok roku, po otwarciu warstwy kalendarza naciśnij klawisze Ctrl + strzałka.

5 Aby zamknąć warstwę, trzeba wybrać datę.

Użyj suwaka

1 Aby wybrać suwak, naciśnij tabulator. Następnie klawiszami ze strzałką możesz ustawiać wartości na suwaku.

2 Jeżeli jest używany czytnik ekranu (JAWS lub NVDA), to tabulatorem można wybrać suwak, a następnie klawiszami ze strzałką ustawiać wartości na suwaku.