Ochrona danych osobowych

NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE DOTYCZĄCE POLITYKI

 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z rejestracją oraz korzystaniem z konta użytkownika jest LG . LG Electronics, Inc.  z siedzibą w Republice Korei, LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Republika Korei.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem usług SmartHome , takich jak ThinQApp jest LG Electronics, Inc.  z siedzibą w Republice Korei, LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Republika Korei. LG INC. oraz LG Electronics Polska sp. Z o.o. będą przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób opisany w dokumencie LGE Polityka Prywatność.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne jest w Polityce prywatności – Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym ewentualnych zapytań, czy też realizacji przysługujących Państwu Praw, opisanych szczegółowo poniżej, możliwy jest kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: dpo-eu@lge.com lub iodo@lge.pl, bądź pisemnie na adres Administratora.

Inspektor danych osobowych: Pani Sumin Kim.

 

Firma LG Electronics Inc. (Dalej „LGE”) oraz jej podmioty podrzędne i stowarzyszone (dalej „Grupa LG”, „my”, „nasze” lub „nam”) szanują prywatność swoich klientów. Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez stronę internetową lg.com (dalej „Strona Internetowa”) oraz inne usługi Grupy LG, Konta LG, usługi SmartHome oferowane w aplikacjach ThinQ (dalej łącznie „Usługi”). Obejmuje ona także wszelkie dane osobowe dostarczane lokalnym członkom Grupy LG.

Użytkowników LG Smart TV lub Inteligentnych Produktów Multimedialnych prosimy o zapoznanie się z oddzielną polityką prywatności członków produktów multimedialnych, aby zapoznać się z tym, jak firma LGE przetwarza dane osobowe w ramach świadczenia usług związanych Ze Smart TV / Produktami Multimedialnymi. Polityka prywatności nie obejmuje przetwarzania ujętego w Polityce Prywatności Członkostwa Inteligentnych Produktów Multimedialnych, chociaż Grupa LG może także używać danych osobowych zbieranych przez Smart TV/ Produkt Multimedialny w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Firma LGE może także przetwarzać dane osobowe zbierane w usługach w sposób opisany w Polityce Prywatności Członkostwa Inteligentnych Produktów Multimedialnych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności Inteligentnych Produktów Multimedialnych w menu zarządzania kontem lub w menu konta LG, do którego przejdziesz z ustawień Smart TV/ Produktu Multimedialnego.

 


PRZEGLĄD POLITYKI PRYWATNOŚCI

W tej Polityce Prywatności opisujemy typy danych osobowych zbierane w Usługach, sposoby przetwarzania danych, okresy ich przechowywania, a także strony, którym możemy je udostępniać. Objaśnimy także wybory i prawa dotyczące danych osobowych przysługujące użytkownikom, w tym prawo do wyrażenia sprzeciwu na sposoby przetwarzania (o ile jest uwzględnione w lokalnych przepisach). Więcej informacji o Twoich prawach oraz sposobach ich wykonywania znajdziesz w sekcji „Twoje prawa”. Dodatkowo zapewniamy nasze dane kontaktowe. Skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek pytań na temat Polityki Prywatności i praktyk w zakresie prywatności.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Ostatnia aktualizacja: 04 / 04 / 2024

 

1. Kto odpowiada za dane osobowe?

Lokalna spółka LG odpowiada za obsługę Strony Internetowej oraz inne strony internetowe Grupy LG w Twoim kraju, a także za dane o Tobie zbierane na Stronie Internetowej. Lokalne spółki LG także odpowiadają za dane osobowe, które dostaną bezpośrednio od użytkowników, między innymi podczas połączeń z biurem obsługi klienta czy na kartach rejestracji produktów. Firma LGE odpowiada za obsługę wszystkich pozostałych Usług, a także za dane zgromadzone poprzez Usługi lub w związku z nimi.

Nazwa i dane kontaktowe lokalnej spółki LG i LGE znajdziesz w sekcji „Kontakt” poniżej.

 

2. Dane osobowe, które zbieramy

Termin „dane osobowe” w tej Polityce Prywatności oznacza informacje, które można powiązać z możliwą do zidentyfikowania osobą (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane zakupowe). Poniższe typy danych osobowych są zbierane w związku z naszymi Usługami:

 

Dane dostarczane bezpośrednio przez użytkowników nam lub stronom trzecim

Niektóre Usługi umożliwiają gromadzenie danych osobowych bezpośrednio od użytkowników lub innych spółek obsługujących użytkownika. Przykład:

• Gdy korzystasz z naszych Usług (np. tworzysz Konto LG, rejestrujesz urządzenie lub produkt, kupujesz, recenzujesz produkt lub kontaktujesz się z nami), przekazujesz nam swoje dane, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, płeć, brzmienie głosu, zdjęcie, wideo, dane karty płatniczej, adres wysyłki (w tym kod pocztowy), dane zakupu oraz interakcje z urządzeniami elektronicznymi, z którymi nawiązano połączenie.

• Po zalogowaniu się na koncie lub profilu strony trzeciej uzyskamy dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail czy tagi w mediach społecznościowych.

• Po Twoim kontakcie z pracownikami biura obsługi klienta lub innymi pracownikami Grupy LG przetworzymy zarejestrowaną komunikację i inne informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub realizacji Twoich próśb.

Dane o tym, jak korzystasz z naszych Usług

Poza dostarczanymi przez Ciebie informacjami zbieramy dane o tym, jak korzystasz z naszych Usług w oprogramowaniu na Twoich urządzeniach, a także poprzez inne środki elektroniczne (w tym pliki cookie i czujniki). Zbieramy:

• Dane urządzenia: nazwę urządzenia, numer IMEI, UUID, wersję systemu operacyjnego, kraj, lokalizację, język, adres IP i ustawienia urządzeń.

• Dane dziennika: dane użycia, w tym adres URL, adres URL przekierowania, dane czasowe wydajności, osoba polecająca, typ sieci, dane sieci, status opłaty, dane blokowania reklam i pliki cookie. Więcej informacji o wykorzystywaniu plików cookie przez nasze Usługi znajdziesz w Polityce Cookie Usługi, z której korzystasz.

• Dane lokalizacji: przetwarzamy Twoje dane lokalizacji zależnie od Twojej zgody lub wtedy, gdy będzie to warunkiem świadczenia Usług, o które poprosisz (np. poprosimy o dane lokalizacji, aby pomóc Ci zorientować się w terenie).

• Inne informacje dotyczące korzystania z Usług, w tym odwiedzane witryny, schematy wprowadzania znaków (autouzupełnianie), zachowanie połączonych urządzeń i historia korzystania z urządzeń, informacje o mocy i poborze mocy połączonych urządzeń, a także sposobów interakcji z zawartością oferowaną w naszych Usługach

Poniżej znajdziesz bardziej szczegółowe wyjaśnienia dotyczące typów informacji, jakie zbieramy, gdy użytkownik korzysta z naszych Usług:

Punk zbierania

Typy danych osobowych

Dane zbierane za pośrednictwem Strony Internetowej

Informacje zbierane na koncie LG (patrz niżej), formularze rejestracji w sieci, formularze kwestionariuszy, demonstracje lub formularze zapotrzebowania kupna, formularze kontaktu z biurem obsługi klienta lub czatem online.

 

Dane produktu i usługi, w tym informacje o produktach i usługach kupionych na naszej Witrynie, w tym kod kraju, kategoria produktu, kod, numer modelu, ID urządzenia, dane do rozliczenia i płatności, dane dostawy (np. adres wysyłki, kod pocztowy), dane rejestracyjny, adres IP i informacje o oprogramowaniu sprzętowym oraz oprogramowaniu na urządzeniu.

 

Informacje o korzystaniu ze strony internetowej: w tym informacje o interakcji ze Stroną Internetową oraz urządzeniem, z którego uzyskujesz do niej dostęp. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w Polityce Cookie.

 

Obrazy i dane głosowe.

 

Komentarze lub podobne publikacje na stronie internetowej, jeśli dotyczy, z uwzględnieniem czasu publikacji, adresu e-mail i pseudonimu, załączonych obrazów lub plików

Dane zbierane za pośrednictwem konta LG

Dane tożsamości, w tym wyświetlana nazwa, kod kraju, język, imię i nazwisko, data urodzenia, adres, dane kontaktowe oraz zdjęcie profilowe oraz uwierzytelnienie użytkownika wg nazwy. Jeśli jesteś klientem biznesowym lub pracownikiem jednego z naszych klientów biznesowych, dane obejmą także informacje dotyczące Twojej firmy, np. dane kontaktowe, numer podatkowy firmy, stanowisko i sektor działalności.

 

Dane urządzenia, w tym dane identyfikacyjne urządzenia, takie jak numer IMEI oraz numer seryjny produktu, UUID, ID reklamy i adres IP

Informacje zbierane w usłudze ThinQ

Dane tożsamości z uwzględnieniem głosu osoby mówiącej i przetłumaczonego tekstu Jeśli jesteś członkiem domu lub pokoju wirtualnego: numer użytkownika, zdjęcie profilowe, imię i nazwisko, adres e-mail

 

Dane profilu, w tym status użytkownika hosta, ID domu współdzielonego, dom wygenerowany przez klienta i dane pokoju (w tym nazwa domu, ID domu, adres URL ekranu tła, adres, kod obszaru, geolokacja)

 

Dane produktu (używane w związku z korzyściami płynącymi z gwarancji na produkt): data i lokalizacja zakupu, zdjęcie, rachunek

 

Dane lokalizacji: w tym kod miasta, adres serwera, dane geolokalizacji

 

Dane komunikacyjne: w tym szczegóły dotyczące zapytania i obrazy załączone przy użyciu Zapytania 1:1 lub usługi kompleksowej

 

Dane techniczne, w tym informacje o połączeniu z siecią, dostępie do aplikacji (np. liczba użyć, oś czasu) czy informacje wygenerowane podczas korzystania z Usługi (w tym dane dziennika, dane plików cookie)

Informacje zbierane przez urządzenia elektroniczne powiązane z ThinQ

Dane urządzenia, w tym dane rejestracyjne urządzenia (takie jak unikatowa wartość identyfikacyjna, typ, nazwa, producent, numer modelu, numer producenta, kraj sprzedaży, informacje o wersji), status urządzenia, ustawienia urządzenia, zachowanie urządzenia i historia użycia, zasilanie (wł./wył.) oraz dane dot. Zużycia energii, dane o połączeniach z siecią o otaczającym środowisku sieciowym, informacje o wykonywaniu i korzystaniu z różnych funkcji Usługi LG Electronics, błędach w produkcie oraz awariach produktu, adres IP

Dane zebrane podczas realizacji usług aktywnej obsługi klienta (PCC, Proactive Customer Care)

Dane produktu, w tym nazwa modelu, numer produkcyjny, dane statusu produktu, historia produktu, dane diagnostyczne produktu, dane żądań naprawy, data i miejsce zakupu

Dane zbierane poprzez serwis klimatyzacji Smart Care

Dane produktu i ustawień, w tym dane rezerwacji, filtry, dane jednostki temperatury, wartości ustawień, poziom pyłków w pomieszczeniu i monitorowanie energii

 

Dane przestrzenne, w tym lokalizacja użytkownika (zależnie od odległości i kąta), dane temperatury (temperatura wykorzystywanej przestrzeni, ustawiona temperatura), dane wyczuwania ludzi oraz dane obciążenia wewnętrznego

Dane zbierane podczas korzystania z aparatu lub funkcji przesyłania zdjęć z galerii


 

(ma to związek z następującymi funkcjami: widok panoramiczny lodówki, ekran tła lodówki Insta-view / przesyłanie zdjęć z galerii, Widok domu Roboking / ochrony domu, klimatyzacja)

Obrazy i wideo: w tym dane wideo, zdjęcia z galerii smartfona, dane z ekranu pozycjonowania widoku domu / ochrony domu, zdjęcia/filmy ekranu domu, określona wartość ochrony domu, dane zdjęć dbania o dom, ekran Mój dom (strumieniowanie).

 

Informacje zostaną zgromadzone tylko wtedy, gdy skorzystasz z funkcji wymagających obsługi funkcji obrazów lub filmów i/lub udzielisz dostępu do galerii aparatu lub zdjęć na urządzeniu w ustawieniach systemu operacyjnego. Obrazy i filmy będą przechowywane wyłącznie na urządzeniu jedynie przez okres, w którym będą potrzebne do świadczenia Usług.

Gdy korzystasz z funkcji widoku domu / ochrony domu, musisz zawiadomić o tym wszystkie osoby obecne w nagrywanych miejscach o tym, że ich wizerunki na obrazach i w filmach będą przetwarzane przez nas, a także musisz przekazać im niniejszą Politykę Prywatności.


 

Informacje zgromadzone podczas łączenia się z robotem sprzątającym

Rysowane obrazy i mapy, informacje o zarezerwowanym sprzątaniu, historia czyszczenia, lista dzienników sprzątania i dane wideo

Informacje zgromadzone podczas korzystania z połączenia głosowego

Dane identyfikacyjne urządzenia

Dane techniczne wymagane do łączenia z urządzeniami zewnętrznymi

Dane produktu: w tym nazwa modelu i typ produktu, pseudonim produktu, status (wł./wył. czas pozostały w działaniu, wartość statusu urządzenia) i właściwości statusu, zakres wartości właściwości produktu, wyniki kontroli produktu, klucz sesji

Informacje głosowe

Informacje zbierane w trakcie łączenia ze Smart TV

Numer identyfikacyjny OTA, wersja systemu operacyjnego TV, identyfikator funkcji urządzenia, numer identyfikacyjny rekomendowanych treści, numer identyfikacyjny treści

 

Inne informacje, które zbieramy

Gdy będziemy potrzebować Twojej zgody, w chwili zbierania danych wyjaśnimy, jakie informacje będą zbierane, a także sposoby ich przetwarzania.

Czasami otrzymamy Twoje dane od stron trzecich, w tym od innych firm, takich jak Facebook, Google, Amazon czy Line. Możemy na przykład odebrać Twoje dane od dostawców zewnętrznych sieci społecznościowych, jeśli postanowisz połączyć się z naszymi usługami, korzystając z konta w sieci społecznościowej.

Weryfikujemy niektóre dostarczone informacje z pomocą stron trzecich, w tym dostawców weryfikacji tożsamości, aby zapewniać sobie i innym ochronę przed oszustwami.

Używamy także danych osobowych wstępnie zebranych przez LGE Smart TV / Produkt Multimedialny w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Więcej szczegółów znajdziesz w oddzielnej Polityce Członka Inteligentnego Produktu Multimedialnego LGE.

Zbieramy także dane o Tobie od innych stron trzecich, na przykład firm marketingowych i brokerów danych, aby lepiej rozumieć Twoje zainteresowania i dostarczać Ci więcej dostosowanych Usług i reklam. Odbieramy na przykład zagregowane dane o stylu życia lub schematach zakupowych określonych grup demograficznych, aby lepiej rozumieć, co może Ci się spodobać.

Zbieramy także dane o Tobie, Twoich urządzeniach lub o tym, jak korzystasz z Usług, jeśli wymaga tego prawo (np. Ustawa wymaga zbierania dzienników wyszukiwania użytkownika), a także za Twoją zgodą.

Łącza do innych stron internetowych, urządzeń, aplikacji i funkcji

Nasze Usługi mogą umożliwiać dostęp do innych stron internetowych, urządzeń, aplikacji i innych funkcji działających niezależnie od nas i posiadających własne polityki prywatności lub zasady, z którymi koniecznie się zapoznawaj. Nie odpowiadamy za treść, korzystanie ani zasady prywatności na zewnętrznych stronach internetowych, urządzeniach, aplikacjach lub innych funkcjach, do których łącza zapewniamy.

 

3. Sposoby wykorzystywania zebranych informacji

W tej sekcji omówimy podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. W przypadku każdej wyjaśnimy cele zbierania i wykorzystywania danych osobowych.

Jeśli korzystasz z więcej niż jednej z naszych usług, w tym z Usługi opisanej w tej Polityce Prywatności, ze Smart TV / Produktu Multimedialnego, będziemy łączyć dane osobowe zebrane w związku z każdą z tych usług oraz wykorzystywać je w celach wymienionych poniżej, a także w sposób opisany w polityce prywatności dotyczącej używanych usług. Dzięki temu nie musisz używać różnych loginów w różnych usługach.

Świadczenie usług na podstawie relacji umownej z naszą firmą

Przetwarzamy dane osobowe, gdy wymaga tego umowa z Tobą, między innymi w poniższych celach:

• świadczenie usług i zapewnianie funkcji, które wybierzesz podczas korzystania z naszych usług, w tym wymagające personalizacji treści Usług,

• przetwarzanie zamówień i płatności oraz dostarczanie produktów naszych lub innych firm kupionych w naszych usługach, a także umożliwianie korzystania z praw gwarancyjnych lub innych praw przysługujących Ci w świetle umowy,

• identyfikowanie i uwierzytelnianie, aby możliwe było korzystanie z określonych usług,

zapewnianie możliwości instalacji i rejestracji, rozwiązywanie problemów technicznych, świadczenie wsparcia i wysyłanie niezbędnych informacji powiązanych z usługami.

Uzasadniony interes Grupy LG i/lub stron trzecich

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie, w jakim jest to warunkiem dbania o nasze uzasadnione interesy (lub interesy stron trzecich), między innymi w poniższych celach:

• Skuteczne zarządzanie relacjami z klientami, w tym poprzez komunikację z Tobą i odpowiadanie na Twoje zapytania.

• Marketing bezpośredni (o ile prawo nie wymaga od nas uzyskania Twojej zgody), w tym dostarczanie komunikatów marketingowych pocztą elektroniczną, telefonicznie, w wiadomościach tekstowych, w mediach społecznościowych, w powiadomieniach wypychanych w aplikacjach mobilnych, prezentowanie reklam online w usługach i na stronach internetowych stron trzecich, tworzenie profilów marketingowych i personalizacja rekomendacji oraz treści marketingowych przedstawianych przez nas i inne podmioty Tobie, prowadzenie promocji, konkursów i losowań. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu na wykorzystywanie Twoich danych do marketingu bezpośredniego w dowolnej chwili. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji „Twoje wybory” poniżej.

• Ochrona operacji biznesowych przed oszustwami i działaniami niezgodnymi z prawem lub Warunkami Korzystania, a także identyfikowanie naruszeń i zapobieganie naruszeniom.

• Dbanie o bezpieczeństwo, dostępność i integralność usług i systemów informacyjnych, w tym poprzez korzystanie z mechanizmów uwierzytelniania i inne środki ochrony, monitorowanie naszych systemów pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa, utrzymywanie kopii zapasowych, anonimizacja danych i wykonywanie usług utrzymujących system.

• Ochrona naszych praw i bezpieczeństwa użytkowników końcowych, w tym podczas przetwarzania skarg, uzyskiwania porad prawnych i określania, wykonywania lub obrony praw przysługujących nam lub innym firmom należącym do grupy, a także związanych z Usługami.

• Poprawianie doświadczenia użytkownika, w tym poprzez dostarczanie dostosowanych funkcji, takich jak autouzupełnianie, szybkie wyszukiwanie na podstawie najczęściej odwiedzanych strony internetowych lub dodatkowa treść dostosowana do upodobań.

• Usprawnianie usług i obsługi klienta, w tym poprzez uzyskiwanie opinii i przeprowadzanie kwestionariuszy oraz badań rynku, analizowanie danych dotyczących korzystania z naszych usług, analizowanie zachowań klienta, budowę schematów i profilów użycia klienta w celu identyfikacji regionalnych i globalnych trendów użytkowników, a także optymalizacji naszej oferty do globalnego rynku.

• Wydajne zarządzanie naszą firmą, w tym poprzez generowanie raportów i analizowanie wyników naszych usług (dzięki zagregowanym danym), audytowanie naszych procesów biznesowych, wykorzystywanie statystyk do podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

W zakresie, w jakim polegamy na regule uzasadnionego interesu, nasza firma przeprowadziła test balansowania, aby sprawdzić, w jaki sposób przetwarzanie wpłynie na osoby, a także w celu ustalenia, czy interesy osób przeważają nad naszymi interesami podczas przetwarzania. Aby uzyskać więcej danych o testach balansowania, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz na końcu Polityki Prywatności.

Twoja zgoda

Nasza firma będzie pytała Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gdy wymaga tego prawo lub firma uzna to za stosowne. Potrzebujemy Twojej zgody na:

• Obsługę plików cookie i podobnych rozwiązań zgodnie z Polityką Cookie oraz dostarczanie informacji za pośrednictwem tych technologii. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookie usługi, z której korzystasz.

• Wysyłanie komunikatów marketingowych (jeśli jest to wymagane przez prawo lub firma postanowi poprosić Cię o zgodę).

• Dostarczanie rekomendacji i spersonalizowanych reklam treści, produktów i usług uznanych przez nas lub inne podmioty za takie, które mogą Cię zaciekawić, w wyniku analizy danych użycia przez Ciebie Usług w połączeniu z innymi danymi dostarczonymi nam innymi kanałami, z zachowaniem spójności z celami określonymi w Polityce Prywatności i Polityce Plików Cookie. Punkt obejmuje dostarczanie treści marketingowych różnymi kanałami, w tym pocztą elektroniczną, przez konto LG, na naszych stronach internetowych lub w serwisach stron trzecich (w tym w sieciach społecznościowych).

Czasami będziemy wykorzystywać dane w celu, który przedstawimy z chwilą wyświetlenia się monitu o udzielenie zgody.

Gdy polegamy na Twojej zgodzie, możesz w dowolnej chwili cofnąć zgodę. Nie wpłynie to na zgodność z prawem procesów przetwarzania, które przeprowadzane były przed wycofaniem zgody. Więcej o tym prawie znajdziesz w sekcji „Twoje prawa” poniżej.

Zobowiązania prawne

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do:

• Działania zgodnego z wymogami prawa (np. podatkowego czy regulującego rachunkowość, bezpieczeństwo produktów, gwarancje i ochronę konsumentów).

• Należytego realizowania nakazów i wezwań sądowych oraz reagowania na prawnie wiążące żądania rządów, agencji organów ścigania, władz publicznych i/lub regulatorów.

Gdy potrzebujemy Twoich danych w celu zawarcia z Tobą umowy lub zachowania zgodności z wymogami prawnymi, musisz nam przekazać swoje dane. W innych sytuacjach nie musisz przekazywać nam danych osobowych, ale może to wpłynąć na sposób korzystania z naszych Usług.

 

4. Udostępnianie informacji

Firma będzie przekazywała, ujawniała lub udostępniała Twoje dane osobowe stronom trzecim zgodnie z poniższymi zasadami:

Grupa i pracownicy LG: udostępniamy Twoje dane osobowe innym członkom Grupy LG oraz pracownikom LG, w tym wykonawcom i agentom, a także innym firmom w grupie w zakresie, w jakim jest to niezbędne lub uzasadnione, aby możliwe było świadczenie usług i realizowanie celów określonych w sekcji 3 powyżej lub opisanych w politykach prywatności innych usług. Przykładowo udostępniamy dane osobowe firmie LGE, aby mogła rozwijać i usprawniać produkty, a także lokalnym członkom Grupy LG w celach marketingowych.

Usługodawcy Przekazujemy lub ujawniamy Twoje dane jedynie określonym firmom i osobom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym firmom pomagającym nam w rozwoju i obsłudze systemów związanych z Usługami, dostawcom usług IT, zabezpieczeń, hostingu, konserwacji sieci, utrzymywania i analityki danych, obsługi klienta i komunikacji, przetwarzania i realizacji zamówień, obsługi poczty, rachunkowości, marketingu oraz badań rynku, autoryzowanym serwisom i centrom serwisowym, a także innych usług administracyjnych, organizatorom konkursów, również pieniężnych, i innych promocji. Takie podmioty mogą uzyskiwać dostęp do Twoich danych osobowych i wykorzystywać je wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji usług na naszą rzecz. Dodatkowo takie strony są związane umowami, których celem, między innymi, jest zapobieganie wykorzystywaniu Twoich danych osobowych w nieuprawnionych celach. Niektórzy dostawcy usług są zlokalizowani w Republice Korei lub w innych krajach poza Europą.

Dostawcy zewnętrzni IoT: po aktywacji funkcji łączności stron trzecich, na przykład łączności z urządzeniami domowymi IoT, udostępnimy Twoje dane osobowe dostawcom takich urządzeń IoT, aby możliwe było korzystanie z określonych funkcji w naszych Usługach.

Autoryzowani dystrybutorzy W niektórych krajach produkty na Stronie Internetowej są sprzedawane przez autoryzowanych dystrybutorów. Po zakupie produktów na Stronie Internetowej w takich krajach udostępnimy Twoje dane osobowe dystrybutorom.

Partnerzy reklamowi Udostępniamy dane osobowe, w tym sposoby, w jakie wchodzisz w interakcję z Usługami, wyświetlane reklamy i zakupy dokonywane w mediach społecznościowych i u innych partnerów, aby mierzyć skuteczność naszych reklam, poprawiać skuteczność naszych działań marketingowych i dostarczać Ci coraz lepiej dostosowane treści. Możemy także zgodnie z preferencjami marketingowymi udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim oferującym produkty lub usługi, które według nas mogą Cię zainteresować, a także podmiotom prowadzącym badania i analizy marketingowe. Takie strony mogą wykorzystywać dane osobowe do nawiązywania kontaktu z Tobą w związku z ofertami i reklamami.

Inni partnerzy biznesowi Ujawniamy dane osobowe innym partnerom biznesowym, gdy jest to warunkiem dostępu do Usług, o które prosisz za pośrednictwem naszych Usług lub materiałów promocyjnych powiązanych z naszymi Usługami.

Goście naszej Strony Internetowej. Wiadomości publikowane w niektórych obszarach Strony Internetowej, w tym tablice z recenzjami produktów, czatroomy, fora lub inne obszary do publikowania, mogą być wyświetlane przez gości naszej Strony Internetowej. [Na naszej Stronie Internetowej informujemy o tym, czy opublikowane informacje będą ogólnodostępne.]

Doradcy biznesowi: na przykład prawnicy, księgowi, doradcy biznesowi, ubezpieczyciele, audytorzy, ale tylko w zakresie, w jakim muszą oni realizować usługi na naszą rzecz.

Instytucje rządowe, sadowe, regulacyjne lub strony trzecie w przypadku faktycznej konieczności: ujawniamy dane osobowe instytucjom rządowym, sądowym, regulacyjnym lub stronom trzecim, jeśli będzie wymagało tego prawo, ewentualnie w sytuacjach, w których uznamy takie działanie za konieczne:

- w celu zachowania zgodności z prawem lub reakcji na przymusowe czynności prawne (takie jak nakazy przeszukania, wezwania do sądu lub nakazy sądowe),

- w celu weryfikacji zgodności z warunkami i politykami dotyczącymi Usług, badania oszustw i zapobiegania oszustwom oraz innym niezgodnym z prawem działaniom obejmującym wykorzystywanie Usług lub wpływającym na naszą działalność, o ile ujawnienie jest dopuszczone w świetle obowiązującego prawa ochrony danych,

- W celu ochrony naszych praw i aktywów oraz zabezpieczania działań gospodarczych naszej firmy oraz naszych podmiotów stowarzyszonych, pracowników, partnerów biznesowych, klientów czy społeczności.

Transakcje korporacyjne Możemy ujawniać Twoje dane stronom trzecim (i im doradcom biznesowym) w ramach fuzji lub transferów, restrukturyzacji, przejęć lub sprzedaży (w tym w kontekście negocjacji), zakończenia działalności oraz innych transakcji korporacyjnych czy bankructwa.

Inne strony, za Twoją zgodą lub na Twoje żądanie Poza ujawnieniami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim, gdy wyrazisz oddzielną zgodę lub poprosisz o takie udostępnienie.

Analityka Możemy gromadzić dane osobiste o przebiegu Twoich czynności online na stronach i połączonych urządzeniach, a także na stronach, urządzeniach, aplikacjach i w innych funkcjach i usługach stron trzecich. Możemy korzystać z usług analitycznych stron trzecich, takich jak Google Analytics czy Firebase. Zebrane przez nas informacje mogą zostać przekazane lub być gromadzone bezpośrednio przez tych dostawców oraz inne odnośne podmioty wykorzystujące tego typu informacje do, przykładowo, oceny użytkowania Usług. Aby dowiedzieć się więcej o Google Analytics, wejdź na strony „Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług”, (dostępną pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/partners/), „Bezpieczeństwo danych” (dostępną pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) oraz „Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics” (dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

5. Utrzymywanie danych osobowych

Podejmujemy odpowiednie kroki na rzecz zgodności przetwarzania i utrzymywania danych z poniższymi zasadami:

• dane będą przechowywane przynajmniej przez okres, w którym informacje będą wykorzystywane do świadczenia Usług,

• dane będą przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, umową lub obowiązkami ustawowymi (np. z ordynacją podatkowa),

• dane będą przechowywane wyłącznie przez okres, w którym będą wykorzystywane do realizacji celów określonych w chwili zbierania, lub dłużej, gdy wymaga tego umowa/prawo, ewentualnie po anonimizacji w celach statystycznych pod warunkiem wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń. Przykładowo: jeśli powstanie spór pomiędzy Tobą a Grupą LG lub nie zapłacisz za Usługi, możemy przechowywać odpowiednie dane aż do rozstrzygnięcia sporu lub uiszczenia zapłaty. Jeśli usuniesz konto LG, Twoje dane będą utrzymywane przez trzy miesiące, po czym zostaną natychmiast zniszczone, chyba że prawo wymaga inaczej.

• Jeśli przetwarzamy Twoje dane. Aby je przerwać złóż wniosek o zaprzestanie przetwarzania. Po wdrożeniu Twoich życzeń w najkrótszym możliwym czasie przerwiemy przetwarzanie. Będziemy także utrzymywać dokumentację Twojej prośby o zaprzestanie wysyłania marketingu bezpośredniego lub przetwarzania danych do odwołania, aby możliwe było jej spełnienie.

 

6. Twoje wybory

Jeśli będzie to dozwolone, będziemy kontaktować się z Tobą pocztą elektroniczną, telefonicznie, poprze wiadomości tekstowe lub powiadomienia wypychane z aplikacji mobilnych. Aby złożyć wniosek dotyczący odbioru takich komunikatów, skontaktuj się z nami, przechodząc do sekcji „Kontakt” poniżej.

 

Możesz anulować subskrypcję komunikatów marketingowych w dowolnej chwili, klikając łącze „anuluj subskrypcję” u dołu wiadomości e-mail. Możesz także skontaktować się z nami bezpośrednio, przechodząc do sekcji „Kontakt” poniżej. W sekcji Twoje prawa poniżej znajdziesz prawo do cofnięcia zgody w dowolnej chwili na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

 

Pamiętaj, że po anulowaniu subskrypcji komunikatów marketingowych firma przetworzy anulowanie w najkrótszym możliwym terminie, jednak w niektórych okolicznościach komunikaty marketingowe mogą przychodzić do Ciebie jeszcze przez jakiś czas. Będziesz otrzymywać także komunikaty serwisowe z niezbędnymi danymi dotyczącymi umowy oraz Usług, z których korzystasz (np. informacje o aktualizacjach Warunków Korzystania).

 

7. Twoje prawa

W zakresie dopuszczanym przez prawo możesz poprosić lokalnego członka Grupy LG o kopię Twoich danych osobowych, które posiada. Możesz także poprosić nas o usunięcie danych osobowych lub skorygowanie niedokładności, zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, cofnięcie zgody oraz zapewnienie danych osobowych dostarczonych firmie w związku z umową lub za Twoją zgodą w ustrukturyzowanej, czytelnej dla urządzeń formie, a także wnieść o udostępnienie (przekazanie) danych innemu administratorowi danych.

Dodatkowo w zakresie przewidzianym przez prawo możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w niektórych okolicznościach (zwłaszcza wtedy, gdy nie musimy przetwarzać danych w celu zaspokojenia wymogów innych umów lub prawa). Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym do profilowania w ramach marketingu bezpośredniego, w dowolnej chwili.

Takie prawa mogą jednak zostać ograniczone na przykład wtedy, gdy Twoje żądanie ujawniłoby dane osobowe innej osoby lub naruszyłoby prawa strony trzeciej (w tym nasze), ewentualnie wtedy, gdy prawo wymaga, aby firma przechowywała dane, a także w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów firmy. Obowiązujące wyjątki znajdziesz w RODO i w przepisach krajowych. Zawiadomimy Cię o obowiązujących wyjątkach, na których polegamy, gdy złożysz żądanie. Aby złożyć żądanie lub zapytanie dotyczące Twoich praw, przejdź do sekcji „Kontakt” poniżej i skorzystaj z zamieszczonych tam danych kontaktowych. W niektórych przypadkach możesz skorzystać ze swoich praw bezpośrednio na Stronie Internetowej.

 

8. Sposoby, w jakie chronimy dane osobowe

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Firma wdrożyła środki zabezpieczające Twoje dane zgromadzone w Usługach. Pomimo tego, że podjęte zostały uzasadnione kroki na rzecz ochrony Twoich danych, żadne medium, w tym strony internetowe, systemy transmisji danych ani połączenia bezprzewodowe, nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa.

 

9. Międzynarodowy transfer danych

Korzystanie z naszych Usług będzie obejmować przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika w kraju zamieszkania i poza nim, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W szczególności dane osobowe użytkownika będą przekazywane do Korei Południowej. Należy pamiętać, że przepisy dotyczące ochrony danych i inne przepisy krajów, do których mogą być przekazywane dane użytkownika, mogą nie zapewniać równie wszechstronnej ochrony jak w jego kraju.

[Dotyczy mieszkańców Europy]

Jeśli jesteś obywatelem EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, tj. Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, Twoje dane będą przekazywane innym firmom poza EOG, Wielką Brytanię lub Szwajcarię, w tym do Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Prawo unijne uznaje, że normy ochrony danych Republiki Korei zabezpieczają dane w odpowiednim zakresie. Gdy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do jurysdykcji, w których prawo nie gwarantuje danym odpowiedniej ochrony, podejmiemy stosowne kroki, aby zapewnić zabezpieczenia zgodne z tymi stosowanymi w krajach pierwotnego uzyskania danych. Takie środki będą obejmowały między innymi wykorzystywanie klauzul modelowych zatwierdzonych przez UE, Wielką Brytanię i Szwajcarię. W niektórych przypadkach będziemy potrzebować Twojej wyraźnej zgody. Aby uzyskać więcej informacji, kopię umowy lub opis wdrożonych zabezpieczeń, przejdź do sekcji „Kontakt” poniżej i skorzystaj z dostępnych tam danych kontaktowych.


 

10. Aktualizowanie Polityki Prywatności

 


Będziemy aktualizować Politykę Prywatności po wprowadzeniu zmian w sposobach przetwarzania danych oraz po zmianach w przepisach dotyczących ochrony danych. Zawiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w Polityce Prywatności w odpowiedni sposób (na przykład poprzez publikację zawiadomienia na stronie internetowej i w aplikacjach, przez które zapewniamy Usługi, a u góry dokumentu podamy datę ostatniej aktualizacji).

 

11. Kontakt

 

Aby skorzystać ze swoich praw lub uzyskać więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami.

W przypadku żądań i zapytań związanych z Twoimi danymi zebranymi przez Stronę Internetową lub w inny sposób przez lokalnego członka Grupy LG kontaktuj się z lokalnym członkiem Grupy LG. Nazwa i dane kontaktowe lokalnego członka Grupy LG znajdziesz tutaj.

Żądania i zapytania dotyczące Twoich danych zebranych w innych Usługach składaj firmie LGE [tutaj] lub wysyłaj pocztą na adres [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Korea Południowa]. Kontakt firmy LGE w EOG: [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. Nazwa i dane kontaktowe lokalnego członka Grupy LG znajdziesz tutaj.

Adres e-mail naszego inspektora ochrony danych: [dpo-eu@lge.com].

Jeśli nie zadowala Cię sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, lub uważasz, że naruszamy ustawę o ochronie danych, możesz zgłosić skargę na ręce pracowników organu ds. ochrony danych w Twojej jurysdykcji lub w miejscu, w którym doszło do naruszenia.

 

12. Dane osobowe dzieci

 

Nasze Usługi powstały z myślą o dorosłych i nie są skierowane do dzieci. W związku z Usługami nie zbieramy świadomie ani nie utrzymujemy danych osobowych od użytkowników poniżej 18 roku życia ani nie zapewniamy świadomie takim osobom dostępu do Usług. Nie dostarczaj nam danych osobowych osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Jeśli nie masz 18 lat, nie rejestruj się w naszych Usługach ani nie dostarczaj nam danych osobowych. Jeśli wykryjemy, że osoba poniżej 18. roku życia dostarczyła nam dane, niezwłocznie je usuniemy. Jeśli sądzisz, że osoba poniżej 18 roku życia dostarczyła nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji „Kontakt” powyżej.

W niektórych jurysdykcjach firma może wdrożyć surowsze zasady dotyczące wieku. Więcej informacji znajdziesz na koniec Polityki Prywatności w sekcji uzupełniającej dotyczącej Twojej jurysdykcji.

 

 

 

Podmioty LG

Kraj

Podmiot LG

Adres rejestracji

Informacje kontaktowe

Polska

LG Electronics Polska Sp. z o.o.

Warszawa (02-675) ul. Wołoska 22

www.lg.com/pl/wsparcie/email

 

Usługi

Usługa

Podmiot LG

Adres rejestracji

Informacje kontaktowe

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Republika Korei

thinq@lge.com

https://www.lg.com/pl

https://www.strefalg.pl

LG Electronics Polska Sp. z o.o.

Warszawa (02-675) ul. Wołoska 22

www.lg.com/pl/wsparcie/email

 

          

 

DODATKOWE INFORMACJE DLA POLSKI

1. Skarga do organu nadzorczego
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

2. Zautomatyzowanie przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogąc wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Mogą jednak pojawić się wyjątki, które zostały szczegółowo opisane poniżej w ramach poszczególnych procesów.

 

PRIVACY POLICY HIGHLIGHTS

 

The Controller of your personal data processed in connection with the registration and use of the user account is LG Electronics, Inc. with its registered office in LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea.

The Controller of your personal data processed in connection with the use of your SmartHome services such as ThinQ App is LG Electronics, Inc. Together, LG Electronics, Inc. and LG Electronics Polska sp. Z o.o. may collect and process your personal data as described in this LGE Service Privacy Policy.

Each person has the right to access their personal data, rectify it, delete it, limit processing, transfer it, object to its processing and lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw. More information on the processing of your personal data is available in the Privacy Policy - Personal Data Protection.

In matters regarding the processing of your personal data, including any inquiries or the exercise of your rights, described in detail below, you can contact the Data Protection Officer appointed by the Administrator at the following e-mail address: dpo-eu@lge.com or iodo@lge. pl, or in writing to the Administrator's address.

Data Protection Officer: Mrs. Sumin Kim

 

LG Electronics Inc. (“LGE”), together with its subsidiaries and affiliates (the “LG Group”, “we”, “our” or “us”) respect your privacy. This Privacy Policy applies to the personal information we process through the lg.com website (the “Website”), other websites provided by the LG Group, LG Accounts, our SmartHome services offered via our ThinQ App (collectively, the “Services”). It also applies to any other personal information you provide to your local LG Group member.

For LG Smart TV or Smart Media Product users, please see the separate Smart Media Product Membership Privacy Policy for details of how LGE processes personal information in the course of providing its Smart TV / Media Product service. This Privacy Policy does not apply to the processing covered by the Smart Media Product Membership Privacy Policy, although the LG Group may also use personal information collected via the Smart TV / Media Product service as described in this Privacy Policy, and LGE may use personal information collected via the services as described in the Smart Media Product Membership Privacy Policy. For more information, please refer to Smart Media Product Membership Privacy Policy in Account management menu or LG Account menu from settings of Smart TV/ Media Product.


OVERVIEW OF THE PRIVACY POLICY

In this Privacy Policy, we describe the types of personal information we collect through our Services, how we use this information, for how long we keep it and with which parties we share it. We also explain what choices and rights you have in relation to the use of your information, including a right to object to some of the processing we carry out (if provided by applicable law). More information about your rights, and how to exercise them, is set out in the “Your Rights” section. We also provide our contact details, so that you can contact us if you have questions about this Privacy Policy and our privacy practices.

 

 

PRIVACY POLICY

 

Last Updated: 04 / 04 / 2024

 

1. Who is responsible for your Personal Information?

Your local LG entity is responsible for operating the Website or other LG Group websites in your country, and for information about you collected through the Website. Your local LG entity is also responsible for any personal information you provide to it directly, for example during customer service calls or product registration cards. LGE is responsible for operating all other Services, and for information about you collected through or in connection with those Services.

The name and contact details of your local LG entity and LGE can be found in the ‘Contact Us’ section below.

 

2. Personal Information We Collect

When we refer to “personal information” in this Privacy Policy, we mean information that relates to an identifiable individual (for example, name, contact details, purchase information). The following types of personal information are collected in connection with our Services:

 

Information You Provide Directly to us or third parties

Some Services enable us to collect information directly from you or from other companies with whom you have a relationship. For example:

• When you use our Services (for example, when you create a LG Account, register a device or product, make a purchase, review a product or contact us) , you will provide us with information, such as your name, email address, phone number, date of birth, gender, speaker’s voice, photo, video, payment card information, shipping address (including zip code), purchase information and interactions with connected electronic devices.

• When you login with a third party account or profile, we will get access to information, such as, your name and email address and social media tags.

• When you communicate with our customer service staff or other LG Group staff, we will process these communications and other information required to respond to your queries and satisfy your requests.

Information about Your Use of Our Services

In addition to the information you provide, we will collect information about your use of our Services through software on your devices and by other electronic means (such as the use of cookies and sensors). We will collect:

• Device information: Your device name, IMEI, UUID, OS version, country, location, language, IP address and settings of devices.

• Log information: Usage information, such as, URL, redirected URL, performance timing, referrer, network type, network info, charge status, ad block info, and cookies. For more information about how we use cookies for our Services, please see Cookie Policy relevant to the Services you are using.

• Location information: We will process your location information based on your consent or where this is necessary to deliver the Service you have requested (for example, by requiring your location information to give you directions).

• Other information about your use of our Services, such as the websites you visit, typing patterns (autofill) connected device behavior and history of use, connected device's power and power usage information and how you interact with content offered through our Services.

We explain below in more detail what types of information we collect when you use our Services:

Point of collection

Types of personal information

Information collected through the Website

Information collected through the LG Account (see further below), web registration form, survey form, demo or purchase request forms, customer service contact form or online chat.

 

Product and service information, including information about the products and services you purchase or use through the Website, including country code, product category, code, and model number, device ID, billing and payment information, delivery information (e.g. shipping address, zip code), registration information,  IP address, and firmware and software information.

 

Website usage information: including information about how you interact with the Website, and the device you use to do so. Please see our Cookie Policy for further information about this.

 

Image and voice information.

 

Comments or similar posts on the Website, if applicable, including time of the post, your email address and nickname, attached image or files.

 

Information collected through the LG Account

Identity information, including your display name, country code, language, your name, date of birth, address, contact details and profile photo and user authentication by name. If you are a business customer or an employee of one of our business customers this also includes any information regarding your company, e.g. contact information, company tax code, job title and sector of activity.

 

Device information, including device identification information such as IMEI number and product serial number, UUID, advertising ID and IP address

Information collected through the ThinQ service

Identity data including speaker’s voice and its’ translated text. If you are a Member in a virtual Home or Room: user number, profile photo, name, email address

 

Profile information, including status of the host user, shared home ID, customer-generated home and room information (such as name of home, home ID, background screen URL, address, area code, geolocation)

 

Product information (used for product warranty benefit purposes): date and location of purchase, photo of receipt

 

Location information: including city code, server address, geolocation information

 

Communication information: including inquiry details and attached images when you use 1:1 Inquiry or One Stop service

 

Technical information, including information about your network connection, access to the app (e.g. number of times, timeline) and information generated during your use of our Service (such as log data, cookie data)

Information collected through electronic devices linked to ThinQ

Device information, including device registration information (such as unique identification value, type, name, manufacturer, model number, manufacture number, sales country, version information), device status, device settings, device behaviour and history of use, power (on/off) and power usage information, information on network connection and surrounding network environment, information on the execution and operation of various functions of the LG Electronics Service, Product Error/Malfunction Information, IP address

Information collected during the Proactive Customer Care (PCC) service delivery process

Product information, including model name, manufacture number, product status information, product history, information about product diagnostics, repair request information, date and location of purchase

Information collected when using Air Conditioning Smart Care

Product and settings information, including reservation information, filters, temperature unit information, setting values, indoor pollution level and energy monitoring

 

Spatial data, including user location (according to distance and angle), temperature information (temperature of space used, temperature set), human sensing information and indoor load information

Information collected when using the camera or gallery photo upload function
 

(this relates to the following features: Refrigerator panoramic view, Insta-view refrigerator background screen/upload gallery photo, Roboking Home view/Home guard, Air Conditioning)

Image and video information: including photo information, smartphone gallery photos, home view/home guard positioning screen information, home view photo/video information, Home Guard specified value, Home Care photo information, My Home view (streaming).

 

This information will only be collected if you make use of features that require or support image or video functionality and/or grant access to the camera or photo gallery on your device via your operating system settings. Image and video information be stored solely on your device, and only for so long as is necessary in order to provide the Services.

When you use our Home View/Home guard functions, you are required to inform individuals who are present in any recorded space, that their image or video recording will be processed by us and to make this Privacy Policy available to them.
 

Information collected when connecting to the robot vacuum cleaner

Images and drawing map, cleaning reservation information, cleaning history, cleaning diary list and video information

Information collected when using voice link

Device identification information,

Technical information needed to link with external devices, and

Product information: including product model name and type, product nickname, status (On/Off, time remaining in action, appliance status value) and status properties, range of product property values, product control results, session key

Voice information.

Information collected when connecting to the Smart TV

OTA ID, TV os version, device feature set code, content recommendation list ID, content ID

 

Other Information We Collect

When we seek your consent, we will explain at the time of obtaining consent from you what information we will be collecting and how we will use it.

Sometimes we receive information about you from third parties including from other companies such as Facebook, Google, Amazon or Line. For example, we may receive your information from third party social networking providers if you choose to connect to our services using your social network account.

We verify certain information you provide with third parties, for example identity verification providers, in order to protect against fraud.

We also use personal information initially collected via LGE’s Smart TV / Media Product service for the purposes described in this Privacy Policy. Please see LGE’s separate Smart Media Product Membership Privacy Policy for further details.

We also collect information about you from other third parties, for example marketing companies and data brokers, in order to better understand your interests and deliver you with more tailored Services and advertising. For example, we receive aggregated information about lifestyle or purchase patterns of certain demographic groups in order to better understand your likely interests.

We may also collect other information about you, your devices, or your use of our Services where required by law (such as where we are mandated by law to collect internet search logs) or with your consent.

Links to Other Websites, Devices, Apps and Features

Our Services may enable you to connect to other websites, devices, apps and other features, which may operate independently from us and have their own privacy notices or policies, which we strongly suggest you review. To the extent any linked website, device, app or other feature is not owned or controlled by us, we are not responsible for its content, use or privacy practices.

 

3. How We Use this Information

In this section we set out the legal grounds on which we rely to process your personal information and under each legal ground, we explain the purposes for which we collect and use your personal information.

If you use more than one of our services, including Services described in this Privacy Policy and our Smart TV / Media Product service, we will combine the personal information we collect from you in connection with each of those services and use it for the purposes set out below or as described in the privacy policy applicable to the services you use. For example, this prevents you from having to use different logins for different services.

Provision of services based on your contractual relationship with us

We process your personal information when this is necessary under our contract with you, including to:

• Provide you with our services, and specific features you select when using our services, which may require personalising the content of our Services.

• Process orders and payments and deliver to you our products or products of third parties that you purchase through our services and allow you to exercise your warranty rights or other rights you have under your contract.

• Identify and authenticate you so you may use certain of our services.

Facilitating installations and registrations, resolving technical issues, providing you with customer care support and sending you necessary information relating to the services.

Legitimate interests of the LG Group and/or third parties

We process personal information to the extent this is necessary to fulfil our legitimate interests (or those of third parties), which include our interests to:

• Effectively manage our relationship with our customers, including by communicating with you and responding to your queries;

• Carry out direct marketing activities (when we are not required by law to obtain your consent), including by sending you marketing communications via email, phone calls, post, text messages, social media channels, or via push notifications through our mobile apps, presenting you with online ads both on our services and on third party websites, creating marketing profiles and personalising the recommendations and marketing content we and others present to you, and running promotions, competitions and prize draws. You have the right to object at any time to the use of your data for direct marketing – please see the “Your Choices” section below.

• Protect our business operations against, identify and prevent fraud and other illegal activities or activities prohibited by our Terms of Use.

• Protect the security, availability and integrity of our services and information systems, including by using authentication mechanisms and other security measures, monitoring our systems for security threats, keeping back-ups, anonymising data, and carrying out system maintenance services.

• Protect our legal rights and the safety of end users, including by handling complaints, obtaining legal advice and establishing, exercising or defending legal claims relating to us or other companies in our group and our Services;

• Improve your user experience, including by providing you with tailored functions, such as an autofill function, a quick search function based on your most visited webpages and additional contents tailored to your interests;

• Improve our services and customer care, including by seeking your feedback and carrying out surveys and market research, performing data analytics on the usage of our services, analyzing customer behaviours, building up customer usage patterns and profiles in order to identify regional and global user trends and optimize our offering to customers globally;

• Effectively manage our business, including by generating reports and analysing the performance of our services (through the use of aggregated information), auditing our business processes, using statistics to make informed business decisions.

Where we rely on our legitimate interests, we have carried out a balancing test to consider what the impact of the processing will be on individuals and to determine whether individuals‘ interests outweigh our interests in the processing taking place. You can obtain more information about this balancing test by using the contact details at the end of this Privacy Policy.

Your consent

We seek your consent to process your personal information, where we consider it appropriate or where this is required by law. We use consent to:

• Place cookies and use similar technologies in accordance with our Cookie Policies and the information provided to you when those technologies are used. For more information, see the Cookie Policy relevant to the service you are using.

• Send you marketing communications (where this is required by law or where we otherwise elect to rely on consent).

• Provide you with recommendations and customized advertisements of content, products and services that we or others think you would like, by analyzing information relating to your use of the Services combined with various information that you provide to us by other means, for the purposes consistent with this Privacy Policy and Cookie Policy. This may involve delivering marketing via various channels including through, email, through the LG account, on our websites or on third party platforms (including social networks).

On other occasions where we ask you for consent, we will use the data for the purpose explained to you at that time.

When we rely on your consent, you always have the right to withdraw your consent at any time. This will not affect the lawfulness of any processing we carried out before you withdrew your consent. To exercise this right, please see the “Your Rights” section below.

Legal obligations

We process personal information to the extent this is necessary to:

• Comply with our legal requirements under applicable laws (e.g. tax and accounting obligations, obligations relating to product safety, warranties and consumer protection).

• Comply with court orders and subpoenas, and respond to legally binding requests from government, law enforcement agencies, public authorities and/or regulators.

Where we need your information to perform our contract with you or to comply with our legal obligations, you are required to provide this information to us. In other instances, you are not required to provide personal information, however, not doing so may impact the way you use our Services.

 

4. Sharing Information

We transfer, disclose or otherwise make available personal information about you to third parties as described below:

The LG Group and personnel: We share personal information between LG Group members and with our personnel, including contractors and agents, and other companies in our group, to the extent this is necessary or reasonable to provide our services and to fulfil the purposes set out in section 3 above or described in the privacy policies relating to our other services. For example, we share your personal information with LGE for product development and improvement purposes, and with your local LG Group member for marketing purposes.

Service Providers. We transfer or disclose your information to carefully selected companies and individuals that provide services to us; for example companies that help us develop and operate systems for our Services, providers of IT services, security, hosting, Website maintenance, data maintenance and analytics, customer care and communication, order processing and fulfilment, mailing, billing, marketing and market research services, authorised service and repair centres, other administrative services, and companies that run contests, sweepstakes and other promotions on our behalf. These entities are only authorised to access and use your personal information to the extent this is necessary for them to provide us with their services and they are under contractual obligations with the aim of, amongst other things, preventing them from using your information for other purposes. Some of our service providers are located in the Republic of Korea or in other countries outside Europe.

Third party IoT providers: when you activate third party connectivity features, for example when you connect home IoT devices to our Services, we will share personal information with the providers of those IoT devices to enable you to use the relevant features in our Services.

Authorised resellers. In certain countries, products on our Website are sold by our authorised resellers. When you purchase products from our Website in these countries, we will share your personal information with these resellers.

Advertising partners. We share personal information including how you interact with our Services, the ads you see and the purchases you make with social networks and other advertising partners in order to measure the effectiveness of our advertising, improve our marketing practices and help us deliver more relevant advertising to you. In accordance with your marketing preferences, we may also share your personal data with third parties who are offering products or services that we believe may be of interest to you or who are otherwise conducting marketing research and analysis. These parties may use your personal information to contact you with offers or advertisements.

Other business partners. We will disclose your personal information to other business partners where necessary in order to enable you to access Services you have requested through our Services or promotional materials related to our Services.

Visitors to our Website. The messages you post to some areas of the Website, including product review boards, chat rooms, forums or other public posting areas can be viewed by other visitors to our Website. [We make clear on our Website where information you post will be visible to others.]

Business advisors: for example, our lawyers, accountants, business consultants, insurers, auditors, to the extent it is necessary for them to provide us with their services.

Government authorities, judicial authorities, regulators or other third parties where required: We will disclose personal information to government authorities, judicial authorities, regulators or other third parties where we have a legal requirement to do so or where we believe this is necessary:

- to comply with the law or respond to compulsory legal processes (such as a search warrant, subpoena or court order);

- to verify or enforce compliance with the terms and policies governing our Services and to investigate and prevent fraud or other unlawful activity relating to the use of our Services or affecting our business, to the extent such disclosure is permitted by applicable data protection laws; and

- to protect and defend our rights, property, and the security or safety of our business operations and those of any of our respective affiliates, staff, business partners, our customers or members of the public.

Corporate Transactions. We may disclose your information to a third party (and their business advisors) as part of a merger or transfer, reorganisation, acquisition or sale (including in the context of negotiations), dissolution or other corporate transaction, or in the event of a bankruptcy.

Other Parties with Your Consent or on Your Request. In addition to the disclosures described in this Privacy Policy, we may share information about you with third parties when you separately consent to or request such sharing.

Analytics  We may collect personal information about your online activities on websites and connected devices over time and across third-party websites, devices, apps and other online features and services. We may use third-party analytics services, such as Google Analytics and Firebase. The information we obtain may be disclosed to or collected directly by these providers and other relevant third parties who use the information, for example, to evaluate use of the Services. To learn more about Google Analytics, please visit “How Google uses data when you use our partners' sites or apps,” (located at https://www.google.com/policies/privacy/partners/), “Safeguarding your Data” (located at https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) and “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” (located at https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

5. Retention of Personal Informaition

We take appropriate steps to ensure that we process and retain information in accordance with the following principles:

• at least for the duration for which the information is used to provide you with our Services;

• as required under law, a contract, or with regard to our statutory obligations (e.g., tax laws); or

• only for as long as it is necessary for the purpose for which it was collected, is processed, or longer if required under any contract, by applicable law, or, in anonymized form, for statistical purposes, subject to appropriate safeguards. For example, if a dispute arises between you and the LG Group or you fail to make payment for our Services, we may retain relevant information until such dispute is resolved or until such payment is made, respectively. If you delete your entire LG Account, your information will be retained for three months and immediately destroyed thereafter, unless otherwise required under applicable law.

• Where we process your information, we process the data until you ask us to stop and for a short period after this (to allow us to implement your requests). We also keep a record of the fact that you have asked us not to send you direct marketing or to process your data indefinitely so that we can respect your request in future.

 

6. Your Choices

Where permitted we may contact you via email, phone call, text messages or push notifications through our mobile apps. To submit a request concerning the receipt of such communications from us, please contact us using the information specified in the “Contact Us” section below.

 

You can unsubscribe from our marketing communications at any time by clicking the “unsubscribe” link included at the bottom of emails or by contacting us directly (see “Contact Us” section below). As noted in the Your Rights section below, you have the right to object to use of personal data for direct marketing purposes at any time.

 

Please note that if you unsubscribe from our marketing communications, we will process your unsubscription as soon as possible, but please be aware that in some circumstances you may continue to receive marketing messages for a short time whilst we process your request. We will also continue to send you service messages to provide you with necessary information in relation to your contract and the Services you use (for example, to update you on changes to our Terms of Use).

 

7. Your Rights

To the extent provided by applicable law, you can ask your local LG Group member for a copy of the personal information we hold about you. You can also ask us to delete personal information or correct any inaccuracies, to restrict or limit the processing of your personal information, to withdraw your consent and to provide you with personal information that you provided to us for a contract or with your consent in a structured, machine readable format, and to ask us to share (port) this data to another controller.

In addition, to the extent provided by applicable law, you can object to the processing of your personal data in some circumstances (in particular, where we don’t have to process the data to meet a contractual or other legal requirement). You have the right to object at any time to the use of your personal information for direct marketing purposes, including profiling relating to direct marketing.

However, these rights may be limited, for example if fulfilling your request would reveal personal data about another person, where they would infringe the rights of a third party (including our rights) or if you ask us to delete information which we are required by law to keep or have compelling legitimate interests in keeping. Relevant exemptions are included in both the GDPR and in national laws. We will inform you of relevant exemptions we rely upon when responding to any request you make. To make a request concerning your rights or to make an inquiry, use the contact details under the “Contact Us” section below. In some cases you can also exercise your rights directly through the Website.

 

8. How We Protect Personal Information

We take the protection of your information seriously and we have in place safeguards designed to protect the information we collect through our Services. However, please note that although we take reasonable steps to protect your information, no website, Internet transmission, computer system, or wireless connection is completely secure.

 

9. International Transfer of Information

Your use of our Services will involve the transfer, storage, and processing of your personal information within and outside of your country of residence, consistent with this Privacy Policy. In particular, your personal information will be transferred to the Republic of Korea. Please note that data protection laws and other laws of countries to which your information may be transferred might not be as comprehensive as those in your country.

[For European Residents]

If you are in the EEA (European Economic Area, that is in the European Union and Iceland, Lichtenstein, Norway), UK or Switzerland, we will transfer your personal information to other countries outside the EEA, UK or Switzerland, including the Republic of Korea and the United States. European Union Law recognises the Republic of Korea as adequately protecting personal information. However, where we transfer your personal information to a jurisdiction which is not considered adequate by applicable law, we will take appropriate measures, in compliance with applicable laws, to ensure that your personal information remains protected. Such measures include for instance the use of model clauses which have been approved by the EU, UK and Switzerland. In some instances, we will rely on your explicit consent, where this is appropriate. To request more information or obtain a copy of the contractual agreements or other safeguards in place, use the contact details set out in the “Contact Us” section below.
 

10. Updates to Our Privacy Policy


We will update this Privacy Policy when we change the way we use your personal information, or when we are required to do so under data protection laws. We will bring to your attention any material changes to our Privacy Policy in an appropriate manner (for example, by posting a notice on the webpages and apps through which we provide our Services and indicate at the top of the notice when it was most recently updated).

 

11. Contact Us

 

To exercise your rights, or for further information about how we use your personal information, please contact us.

For requests and enquiries relating to information about you collected via the Website or otherwise by your local LG Group member, please contact your local LG Group member. The name of and contact details for your local LG Group member can be found here.

For requests and enquiries relating to information about you collected via all other Services, please contact LGE at [here] or via post [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea]. LGE’s contact in the EEA is [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. The name of and contact details for your local LG Group member can be found here.

Our Data Protection Officer can be contacted at [dpo-eu@lge.com].

If you are not satisfied with how we use your personal information or believe that this is not in accordance with data protection laws, you have the right to complain to the data protection authority where you live, work or where you believe that an infringement of data protection laws has taken place.

 

12. Personal Information of Children

 

Our Services are designed for a general audience and are not directed towards children. In connection with our Services, we do not knowingly collect or maintain personal information from anyone under the age of 18 or knowingly allow such persons to use our Services. Please do not provide us with any personal information relating to persons under the age of 18. If you are under 18, please do not attempt to register for our Services or provide us with any personal information. If we learn that a person under the age of 18 has provided us with any personal information, we will promptly delete such personal information. If you believe that a child under age 18 may have provided us with personal information, please contact us using the information specified in the “Contact Us” section above.

In some jurisdictions we may adopt a stricter age-gating policy. Please read the supplemental information for your jurisdiction at the bottom of this Privacy Policy for further information.

 

 

 

LG Entities

Country

LG Entity

Registered address

Contact information

Poland

LG Electronics Polska sp. Z oo

Warsaw (02-675) at ul. Wołoska 22

www.lg.com/pl/wsparcie/email

 

Services

Service

LG Entity

Registered address

Contact information

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul,

Republic of Korea

thinq@lge.com

https://www.lg.com/pl

https://www.strefalg.pl

LG Electronics Polska sp. Z oo

 Warsaw (02-675) at ul. Wołoska 22

www.lg.com/pl/wsparcie/email

 

          

 

ADDITIONAL INFORMATION FOR POLAND

1. A complaint to a supervisory authority
Should you decide that the processing of your personal data infringes any provisions of the GDPR, you may lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office for the Protection of Personal Data, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

2. Automated personal data processing, including profiling
Your personal data will not be processed in an automated manner (including in the form of profiling) that may produce legal effects concerning you or similarly significantly affect you. However there may be exceptions which are detailed below for each process.